Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Ocenenie predsedu ŽSK

Published On: 10. februára 2014Categories: aktuality
Ocenenie predsedom Žilinského samosprávneho kraja pre Áno pre život

Počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 28. júna 2013, navštívili Komunitné centrum zriadené neziskovou organizáciou Áno pre život, viacerí významní ľudia z verejného i podnikateľského sektora. Významnou udalosťou bolo prevzatie ocenenia Litteras Memoriales, ktoré udelil predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár neziskovej organizácii Áno pre život za dlhoročné pôsobenie v sociálnej oblasti. Ocenenie odovzdala riaditeľka odboru sociálnych vecí Marta Pauková do rúk riaditeľky neziskovej organizácie Anne Verešovej.

Poblahoželať prišli i spolupracovníci zo sociálneho sektora a viacerí podporovatelia. Okrem Komunitného centra videli návštevníci i zariadenie núdzového bývania a chránené dielne. Atmosféra bola počas celého dňa príjemná, počasie doprialo posedieť si v záhrade pri guláši, dobrovoľníci sa mohli zahrať a súťažiť s deťmi zo zariadenia.

„Chceme sa týmto poďakovať všetkým tým, ktorí nás osobne navštívili, i tým, ktorí z rôznych príčin nemohli prísť, ale vyjadrili nám poďakovanie a blahoželanie. Pri tejto príležitosti si uvedomujem, že sa pri založení organizácie nezmýlili v misii, v poslaní, že sme svojou činnosťou, ako občianski aktivisti, vyplnili medzeru v poskytovaní sociálnych služieb. Zachytili sme potrebu určitej skupiny obyvateľstva, ktorí potrebovali a stále potrebujú pomoc. V roku 1998 sme mali odvahu pomáhať tam, kde bola problému venovaná minimálna pozornosť. Naštartovali sme poskytovanie sociálnych služieb v cieľovej skupine, ktorá bola odbornou i laickou verejnosťou naozaj vnímaná iba okrajovo,“ hovorí Anna Verešová, riaditeľka organizácie. Nezisková organizácia Áno pre život vznikla v roku 1998, aby pomáhala tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam domáceho násilia. Hlavným poslaním organizácie je chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu. Posilňovaním úcty voči ženám a voči rodine vplýva na zmenu verejnej mienky o násilí na ženách. Zasadzuje sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácii žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí. Nezisková organizácia Áno pre život má dlhoročné pracovné skúsenosti s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením, vynikajúce výsledky a povesť zodpovednej, etickej a transparentnej organizácie.

[wpnukes_gallery id=“792″]

Kontakt: Anna Verešová, Áno pre život n.o.
Tel. 041/54 94 950, 0903 534 894
www.anoprezivot.sk
Dátum: 2. júl 2013

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top