Ochrana údajov

  Ochrana osobných údajov je v organizácii ÁNO PRE ŽIVOT n.o. zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

  Práva dotknutých osôb

  Informácia o spracovaní osobných údajov

  Informácia o spracovaní osobných údajov – kamerový systém

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login