Centrum poradenstva

  V Centre poradenstva poskytuje Áno pre život, n. o. bezplatné poradenstvo členom rodín, ktorí sú ohrození domácim násilím alebo sa nachádzajú v inej krízovej situácii. Bezplatné poradenstvo poskytuje taktiež fyzickým osobám, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením a žijú v Rajeckom regióne.

  Centrum poradenstva je akreditovaným pracoviskom.

  Miesta a kontakty poskytovania poradenstva:
  e-mail: apz.poradna@nextra.sk
  tel.: 0911 756 029
  bezplatná LINKA POMOCI: 0800 12 00 24

  Komunitné centrum Rajec
  Pondelok       8:00 – 12:00 hod.
  Utorok           8:00 – 12:00 hod.
  Streda            8:00 – 12:00 hod.
  Štvrtok          8:00 – 12:00 hod.
  Piatok            8:00 – 12:00 hod.

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login