Domov Gianny B. Mollovej

  Nezisková organizácia Áno pre život prevádzkuje zariadenie núdzového bývania a útulok – Domov Gianny B. Mollovej

  V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytujeme sociálne služby v zariadení núdzového bývania (§ 29) V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie.

  Kapacita zariadenia spolu je 25 klientov. Kontaktujte nás.

  Žiadosť o ubytovanie
  Žiadosť o ubytovanie v Domove Gianny B. Mollovej
  Žiadosť o ubytovanie

   

  Cenník sociálnych služieb

   

  Činnosť zariadenia sociálnych služieb

  Formy pomoci

  • Pobytový program
  • Ambulantná pomoc
  • Krízová pomoc
  • Sociálna asistencia
  • Následná pomoc
  • Programy pre deti

  Metódy práce

  • Špeciálne odborné poradenstvo (sociálne, právne, psychologické,pedagogické)
  • Krízová intervencia
  • Ergoterapia
  • Pedagogické metódy

  Personálne zabezpečenie

  • riaditeľka – 1
  • vedúca zariadenia sociálnych služieb – 1
  • sociálne pracovníčky – 4
  • sociálny poradca – 1
  • lektorka pracovnej terapie – 1 (skrátený úväzok)
  • vychovávateľka – 1 (skrátený úväzok)
  • psychologička  – 1 (skrátený úväzok)
  • špeciálna pedagogička – 1 (skrátený úväzok)
  • právnička – 1 (externe)

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login