Komunitné centrum

  Komunitné centrum zriadila organizácia v roku 2006. Slúži nielen komunite zariadenia núdzového bývania, ale aj širokej verejnosti.

  Komunitné centrum je priestorom :

  • pre vzdelávacie podujatia pre matky a deti,
  • filiálnu terapiu a ďalšie terapeutické programy,
  • tvorivé dielne a iné voľno-časové aktivity s cieľom zvyšovania sociálnych zručností ohrozených osôb a predchádzania sociálno-patologických javov.

  Na aktivitách Komunitného centra sa veľkou mierou podieľajú dobrovoľníci, ktorí pracujú najmä s deťmi a snažia sa im vynahradiť to, čo nedostávajú vo vlastnej rodine (vypočutie, pomoc so školskými úlohami, zmysluplné trávenie voľného času pri hre či na výlete).

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login