Nadácia ORANGE

  LABORE – naštartovanie dlhodobej zmeny pre sociálne vylúčených

  Nadácia ORANGE podporila neziskovú organizáciu Áno pre život v programe Špeciálne príležitosti.
  Od októbra 2012 začíname realizovať novú činnosť – vytváranie pracovných miest pre cieľovú skupinu organizácie, ktorou sú osamelé matky so školopovinnými deťmi, ženy po viacročnej materskej dovolenke, zdravotne znevýhodnené ženy a ženy staršie ako 45 rokov.
  Ide o inovatívny projekt v prístupe riešenia integrácie týchto sociálne znevýhodnených skupín do spoločnosti.
  Primárnym cieľom týchto podnikateľských aktivít organizácie je zamestnávať ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a znevýhodnených na trhu práce. Nemenej dôležitým cieľom je dosiahnutie zisku, za účelom posilnenia finančnej nezávislosti a trvalej udržateľnosti, ktorý bude použitý v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb poskytovaných organizáciou. Motiváciou k vytváraniu pracovných miest pre sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí je naše presvedčenie, že títo ľudia potrebujú rovnaké príležitosti a nie (alebo nielen) charitu.
  Hlavným cieľom projektu je naštartovanie dlhodobej zmeny pre ľudí ohrozených sociálnym vylúčením.
  Špecifické ciele:
  1) Zamestnanie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a znevýhodnených na bežnom pracovnom trhu (osamelé matky, ženy po viacročnej materskej dovolenke, zdravotne znevýhodnené ženy staršie ako 45 rokov)
  2) Posilnenie finančnej nezávislosti a trvalej udržateľnosti organizácie

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login