Nadácia pre deti Slovenska

  Všetky deti potrebujú porozumenie a rešpekt

  Zámerom projektu podporeného z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje nadácia pre deti Slovenska, je naučiť spolupracovať deti z ohrozených rodín s deťmi z intaktného prostredia – s ich spolužiakmi a rovesníkmi. Podporiť ich tímovú spoluprácu, sebadôveru a priateľstvo. Nemenej dôležitým cieľom projektu je priblížiť učiteľom miestnej partnerskej školy životnú cestu ich žiakov – detí z rodín, ktoré sa ohrozené sociálnym vylúčením. Realizáciou projektu chceme dosiahnuť, aby aj deti z ohrozených rodín získali rešpekt od svojich rovesníkov a porozumenie od svojich učiteľov.

  Cieľ: Rozvoj životných a sociálnych zručností detí z prostredia sociálnej exklúzie za aktívnej účasti detí /rovesníkov z intaktného prostredia

  Aktivity:

  • Spoločne tvorme krásno (remeselná dielňa)
  • Mojimi očami (fotografická dielňa)
  • Mám peniaze a čo teraz? (seminár (odborný kurz)
  • Naše vianočné trhy (organizácia kultúrneho podujatia …)
  • Prečo sú tie deti také? (seminár (odborný kurz)
  • Spolu aj cez prázdniny (organizácia podujatia (kultúrne, športové…)

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login