Vystúpiť z bludného kruhu

  Od septembra 2013 realizujeme projekt podporený z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Zámerom projektu s názvom „Vystúpiť z bludného kruhu“ je rozvoj životných zručností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

  Aktivity projektu:

  Vysokoefektívne učenie a rozvoj životných zručností (seminár pre učiteľov a vychovávateľov)

  Vymodelujem si seba (pravidelná keramická remeselná dielňa)

  Cvičíme životné zručnosti (každomesačné workshopy pre deti na rozvoj konkrétnych životných zručnosti – priateľstvo, zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, starostlivosť )

  Životné zručnosti v praxi (návšteva Detského interaktívneho múzea v BA)

  Máme krídla (záverečné spoločné stretnutie spojené s výstavou výrobkov detí)

  Zámerom projektu je rozvíjať životné zručnosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia s pomocou ich učiteľov či vychovávateľov. Títo často nahrádzajú chýbajúcu rodinnú výchovu, ktorú im rodina z rôznych dôvodov nedokáže poskytnúť. Je však veľmi dôležité v deťoch rozvíjať pozitívne osobnostné vlastnosti, lebo len tak sa z nich môžu stať dobrí a poctiví ľudia, ktorí budú mať silu zmeniť svoj život, „osud“ a žiť lepšie, spokojnejšie a šťastnejšie ako ich rodičia a vystúpiť tak z „bludného kruhu“ sociálneho vylúčenia. K tomu je ale potrebné v oblasti rozvoja životných zručností detí učiteľov a vychovávateľov vzdelávať a dať im možnosť získať nové informácie a poznatky, lebo je to veľmi náročná a dlhotrvajúca činnosť, ktorá nemusí priniesť ovocie hneď. To sa možno prejaví až po dlhom čase, ale aj tak má význam snažiť sa zmeniť životy týchto detí. Lebo každé dieťa si zaslúži možnosť stať sa charakterným človekom. Vďaka podpore z Fondu Hodina deťom túto možnosť deti dostanú.

  projekt  projekt_foto  foto_projekt

  Linka pomoci

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login