Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Nadácia pre deti Slovenska 2013

Published On: 19. februára 2014Categories: aktuality

Od septembra 2013 realizujeme projekt podporený z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Zámerom projektu s názvom „Vystúpiť z bludného kruhu“ je rozvoj životných zručností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Aktivity projektu:

  1. Vysokoefektívne učenie a rozvoj životných zručností (seminár pre učiteľov a vychovávateľov)
  2. Vymodelujem si seba (pravidelná keramická remeselná dielňa)
  3. Cvičíme životné zručnosti (každomesačné workshopy pre deti na rozvoj konkrétnych životných zručnosti – priateľstvo, zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, starostlivosť )
  4. Životné zručnosti v praxi (návšteva Detského interaktívneho múzea v BA)
  5. Máme krídla (záverečné spoločné stretnutie spojené s výstavou výrobkov detí)

Zámerom projektu je rozvíjať životné zručnosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia s pomocou ich učiteľov či vychovávateľov. Títo často nahrádzajú chýbajúcu rodinnú výchovu, ktorú im rodina z rôznych dôvodov nedokáže poskytnúť. Je však veľmi dôležité v deťoch rozvíjať pozitívne osobnostné vlastnosti, lebo len tak sa z nich môžu stať dobrí a poctiví ľudia, ktorí budú mať silu zmeniť svoj život, „osud“ a žiť lepšie, spokojnejšie a šťastnejšie ako ich rodičia a vystúpiť tak z „bludného kruhu“ sociálneho vylúčenia. K tomu je ale potrebné v oblasti rozvoja životných zručností detí učiteľov a vychovávateľov vzdelávať a dať im možnosť získať nové informácie a poznatky, lebo je to veľmi náročná a dlhotrvajúca činnosť, ktorá nemusí priniesť ovocie hneď. To sa možno prejaví až po dlhom čase, ale aj tak má význam snažiť sa zmeniť životy týchto detí. Lebo každé dieťa si zaslúži možnosť stať sa charakterným človekom. Vďaka podpore z Fondu Hodina deťom túto možnosť deti dostanú.

projekt  projekt_foto  foto_projekt

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top