Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz@nextra.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz@nextra.sk

+421 903 534 894

Na akej úrovni sú sociálne služby Áno pre život?

Áno pre život poskytuje sociálne služby už 25 rokov.

Špecializované sociálne poradenstvo od Áno pre život je akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Tu je akreditačná listina

Nedávno sme rozšírili naše certifikáty a ceny o ďalší: ISO 9001 – istota medzinárodného štandardu kvality služieb.

Všetky pracovníčky majú vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca. Okrem toho si naše pracovníčky každoročne zvyšujú svoju odbornosť a profesionálnosť aj aktívnou účasťou na odborných školeniach, výcvikoch, kurzoch.

O tom, že naše služby pre ženy – obete násilia sú od začiatku kvalitné, svedčí aj výsledok v Monitoringu organizácií poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia z roku 2006, ktorého zadávateľom bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Organizácia Áno pre život bola medzi 16 subjektmi z celej SR, ktoré majú najväčší potenciál napĺňať štandardy Rady Európy a byť skutočne špecializovanými subjektmi pre ženy zažívajúce násilie.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

Go to Top