Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Núdzové ubytovanie v pomáhajúcich organizáciach2024-07-10T11:53:38+01:00

Potrebujem núdzové
ubytovanie

Potrebujem núdzové
ubytovanie

V živote sú situácie, kedy potrebujete bezpečnú strechu nad hlavou, lenže ani bezpečie ani tá strecha nie sú vo vašej aktuálnej moci.

Ak neviete čo robiť, ste tehotná a/alebo bez prístrešia, prežívate násilie či inú krízovú situáciu, v našej neziskovej organizácií ÁNO PRE ŽIVOT vám poskytneme aj strechu nad hlavou, aj bezpečie.

Pomôcť vám môžu aj zodpovedané najčastejšie otázky o poskytnutí sociálnych službách.

V prípade plnej obsadenosti nášho zariadenia môžete osloviť aj iné pomáhajúce organizácie.

Žiadosť nám zašlite na:
e-mail: apz.vedenie@anoprezivot.sk
alebo poštou na adresu: Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice
alebo nám zavolajte a spolu sa porozprávame o možnostiach.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

0909 250 498

Čo sa deje po poslaní žiadosti o
poskytnutie sociálnych služieb?

 1. Žiadosť o poskytnutie sociálnych služieb prevezmeme a vyhodnotíme.
 2. Informujeme vás o voľnej kapacite a možnosti ubytovať sa v našom zariadení.
 3. Prichádzate k nám do domova Gianny B. Molla.
 4. Vítame vás, ukazujeme priestory a zoznamujeme s usmerneniami zariadenia.
 5. Zoznámime sa navzájom.
 6. Spolu budeme v kontakte s úradmi, aby sme zistili, čo pre vás môžu spraviť – napr. na aké sociálne dávky máte nárok.
 7. Bývate a rastiete sama v sebe, meníte cestu vášho života.

Ubytovanie u nás
podľa zákona

Podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytujeme sociálne služby krízovej intervencie

• v zariadení núdzového bývania (§29) fyzickým osobám, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb,

• v útulku (§26) fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré majú obmedzenú schopnosť spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.

Pomoc poskytujeme diskrétne a bezpečne.

Neviete či potrebujete naše sociálne služby,
ale hľadáte viac informácií k vašej aktuálnej situácii?

Rozkliknite si situáciu, ktorá sa vás najviac dotýka:

POTREBUJETE PORADIŤ

v ťažkej životnej situácii

špecializované sociálne poradenstvo akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre každého – muža, ženu

Cítite ohrozenie, neistotu, nepokoj?

Dopadla na vás a/alebo na vašu rodinu ťaživá situácia a vy neviete, čo robiť?

Poďte sa s nami porozprávať!


V ťažkej životnej situácii sa stačí spýtať, my vám radi pomôžeme:

0800 12 00 24, 0911 756 029, poradna@anoprezivot.sk

Špecializované sociálne poradenstvo,
Kostolná 658/60, 015 01 Rajec

Nemôžete prísť za nami? My prídeme k vám po celom ŽSK.

Ako to vyzerá v domove
Gianny B. Molla?

Útulok

miesto pre 10 osôb

matky s deťmi bez prístrešia, ženy bez prístrešia

osamelé tehotné dievčatá a ženy v núdzi

Koľko to stojí?

Zariadenie núdzového bývania

miesto pre 15 osôb

matky s deťmi ohrozené domácim násilím

Koľko to stojí?

Žiadosť nám zašlite na:
e-mail: apz.vedenie@anoprezivot.sk
alebo poštou na adresu: Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice
alebo nám zavolajte a spolu sa porozprávame o možnostiach.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

0909 250 498

Stretnite sa s inšpiratívnymi ženami s podobným osudom

Rozviňte svoje rodičovské zručnosti

Usporiadajte si myšlienky vďaka odbornej pomoci

Uvarte zdravé a finančne nenáročné jedlo pre rodinu

Hospodárte s vlastnými peniazmi

Zobuďte hudbu a tanec vo svojej duši

Maľujte zase obrázky

Posilnite telo aj ducha

Pestujte záhradné plodiny

Žiadosť nám zašlite na:
e-mail: apz.vedenie@anoprezivot.sk
alebo poštou na adresu: Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice
alebo nám zavolajte a spolu sa porozprávame o možnostiach.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

0909 250 498

Dôležité informácie,
ktoré vás pripravia na
každý krok vašej cesty

Čo ak nebudete mať voľnú kapacitu?2024-01-25T16:16:27+01:00

Naše ubytovanie má kapacitu 25 osôb (žien + deti) V prípade, že máme kapacitu plne obsadenú, pomôžeme a poradíme ako a kam ďalej.

Ďalšie zariadenia môžete vyhľadať  a preskúmať aj tu: https://anoprezivot.sk/nudzove-ubytovanie-v-pomahajucich-organizaciach/#organizacie

Ako konkrétne mi viete pomôcť v rôznych oblastiach – finančne, psychologicky, rodičovsky?2024-07-10T12:00:14+01:00

Vypočujeme si vás. Nesúdime. Rešpektujeme vašu jedinečnú situáciu, osobnosť, príbeh.

Ak chcete, poradíme, usmerníme, prejdeme si spolu možnosti a riešenia. Poskytujeme akreditované špecializované sociálne poradenstvo.

Ak potrebujete, poskytneme vám sociálne služby. Prejdeme s vami vašu finančnú situáciu – vieme pomôcť v rôznych oblastiach vašej nepriaznivej sociálnej situácie napr. s vybavovaním sociálnych dávok, riadením si vlastných financií, s dlhmi, s výživným, s úradnou komunikáciou…

Prejdeme s vami vašu rodinnú situáciu, strachy, nádeje, váš podporný systém. Máme podporu psychológov – naučíme vás počúvať samú seba a byť oporou svojim deťom aj vďaka napr. filiálnej terapii, na ktorú sme tiež vyškolení.


*Pozrite aj otázku: Akým spôsobom sa snažíte pomáhať v konkrétnych sociálnych prípadoch? 

Necítite sa doma bezpečne? Pozri na podrobné informácie k tvojej situácii. Každý príbeh je totiž iný. A najlepšie bude, keď nám zavoláte na 0911 756 029, 0911 534 894 alebo v krízovej situácii na Linku pomoci 0800 12 00 24 alebo napíšete na apz.poradna@nextra.sk.

Som nechcene tehotná a neviem či si dieťa nechám – môžem k vám ísť bývať?2024-01-07T11:12:35+01:00

Áno, samozrejme.

Áno pre život rešpektuje a zároveň chráni slobodu a bezpečie ženy rozhodnúť sa tak, ako sama cíti, že je správne.  Zasadzujeme sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácii žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí aj kvôli nechcenému otehotneniu.

Áno pre život sa snaží vytvárať také prostredie pre nechcene tehotné ženy, aby sa viac necítili osamotené, odsudzované, či pod tlakom “že si dieťaťom zničia život”. Jedine zaistením podpory finančnej, ľudskej, ekonomickej, sociálnej a psychologickej v situácii nechceného tehotenstva má žena skutočne na výber.

Tu sú informácie o ubytovaní a sociálnych službách, ktoré Áno pre život ponúka.

 

Čo si mám vziať so sebou na núdzové ubytovanie?2024-01-07T11:15:21+01:00

Veľmi pomôže, keď máte so sebou svoje osobné doklady (občianský preukaz, kartu poistenca), poprípade doklady svojich detí (kartičku poistenca, rodné listy detí). Bez týchto dokladov totiž nemôžeme spolupracovať na vybavovaní úradných záležitostí alebo sociálnych dávok.

Ak by sa vám to neporadilo, vieme dodatočne nanovo vybavovať tieto doklady ale veľmi to predĺži celý proces.

Oblečenie alebo nedostatok peňazí nie je problém :).V prípade potreby ich vieme zabezpečiť aj cez Slovenskú katolícku charitu alebo dobrodincov z okolia.

Všetko ostatné sa vybavuje a rieši s príslušnými úradmi až pri pobyte u nás.

Môžem prijímať návštevy, kým som ubytovaná u vás v Domove Gianny B. Molla?2024-01-20T10:37:34+01:00

Samozrejme môžete, je to vaše právo.

 

 

Budem u vás v bezpečí?2024-01-29T16:34:25+01:00

Bezpečie pred násilím zvonka zaisťujeme v Zariadení núdzového bývania a v Útulku  bezpečnostným kamerovým systémom.

Vytvára bezpečie a aj pokojný spánok ženám s deťmi, ktoré u nás našli prístrešie.

Tieto kamerové systémy sa NEnachádzajú na izbách a kúpeľniach ubytovaných prijímateľov sociálnej služby. Strážia LEN spoločné priestory a vonkajšie priestory pred neželanými návštevníkmi.

Pred ubytovaním u nás sa s týmto všetkým oboznamujete. Podrobné informácie o monitorovaní si môžete prečítať v dokumente Informácia o monitorovaní spoločných priestorov Domova Gianny B. Molla.

V prípade, že násilná osoba ohrozuje naše zariadenie, v ktorom sa nachádzate, hneď kontaktujeme políciu, ktorá nám so zvládnutím situácie asistuje!

 

Ako dlho môžem u vás zostať?2024-07-10T12:20:27+01:00

Ubytovanie a pomoc je krízová, teda dočasná. Uzatvoríme s vami zmluvu o poskytnutí sociálnych služieb na určitý čas podľa vašich individuálnych potrieb.

Naším cieľom však je, aby sa prijímatelia sociálnej služby čo najskôr osamostatnili a dokázali žiť spokojne a sebestačne.

Stretnite sa s inšpiratívnymi ženami s podobným osudom

Rozviňte svoje rodičovské zručnosti

Usporiadajte si myšlienky vďaka odbornej pomoci

Uvarte zdravé a finančne nenáročné jedlo pre rodinu

Hospodárte s vlastnými financiami

Zobuďte hudbu a tanec vo svojej duši

Rozviňte svoje rodičovské zručnosti

Posilnite svoje telo cez pohybové aktivitu

Rozvíjajte svoje pestovateľské zručnosti

Žiadosť nám zašlite na:
e-mail: apz.vedenie@anoprezivot.sk
alebo poštou na adresu: Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice
alebo nám zavolajte a spolu sa porozprávame o možnostiach.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

0909 250 498

Koľko budem platiť za ubytovanie?2024-01-07T11:29:46+01:00

Cenník sociálnych služieb :

Sociálna služba: 1 osoba/ 1 deň/ 2 EUR

Fond opráv: 1 osoba/ 1 mesiac/ 3 EUR

 

Ak budete u nás bývať mesiac (30 dní) tak je výpočet nasledovný: 30 x 2= 60,-
+ 3 EUR (fond opráv) = 63EUR
Za mesiac teda zaplatíte 63 EUR/osoba.

Cenník sociálnych služieb

V prípade potreby, volajte:

 • vedenie Áno pre život: 0903 534 894, 0909 250 498, apz.vedenie@anoprezivot.sk
 • bezplatná krízová Linka pomoci: 0800 12 00 24 (pracovné dni 8:00-16:00)
 • psychologické poradenstvo – psycholog@anoprezivot.sk
 • ambulantné špecializované sociálne poradenstvo – 0911 756 029, poradna@anoprezivot.sk
 • terénna sociálna práca krízovej intervencie – 0910 852 105, teren@anoprezivot.sk
 • právne poradenstvo – pravnik@anoprezivot.sk 

Ďalšie pomáhajúce organizácie,
ktoré poskytujú ubytovanie

Áno pre život, n.o. pripravilo prehľad zariadení, ktoré tiež dokážu pomôcť ženám (aj s deťmi) s poskytnutím núdzového ubytovania.

Mapu si priblížite točením kolieska na myške, ťahaním dvoma prstami po obrazovke či touchpade, alebo klikaním +/- vľavo hore na mape.

💾 V prípade potreby je možné o túto databázu požiadať na apz@nextra.sk v tabuľkovej podobe (formát .csv/ .xlsx alebo iný).
⚙️Na aktuálnosti mapy ešte pracujeme. Ak ste si všimli, že zoznam nie je aktuálny, budeme veľmi vďační za aktuálne informácie odoslané na apz.vedenie@anoprezivot.sk.

Úsmev ako dar
02 /638 15 208-9 info@usmev.sk https://www.usmev.sk/centra-pomoci/
Áno pre život.sk
0800 12 00 24 apz.vedenie@anoprezivot.sk https://anoprezivot.sk/
Azylové centrum Betánia
Tel.: 034/772 24 57, 0917/778 979, centrumbetania@gmail.com https://krizovatkyno.web node.sk/azylove-centrum-betania/
Brána do života
tel: 00421/915 439 245 mail: pomoc@branadozivota.sk https://branadozivota.sk/
Centrum Dorka Košice
tel.- +421 55 2304 390, NON-STOP kontakt - 0948 601 022, info@centrumdorka.sk https://www.centrumdorka.sk/dorka-kosice/
Poradenské Centrum Nádej
Mobil: 0905 463 425 od 8:00 do 18:00, office@centrumnadej.sk telefonický kontakt: 0905 463 425 emailový kontakt: office@centrumnadej.sk" http://centrumnadej.sk
Krízové centrum REPULS
Tel: 02/622 500 35 e-mail: repuls@bratislava.sk http://www.krizovecentrumba.sk/ Účelom pobytu v Centre nemôže byť riešenie bytovej otázky ako takej.
Ubytovňa Fortuna
Tel: +421 2 59 356 714 e-mail: fortuna@bratislava.sk https://bratislava.sk/socialne-sluzby-a-byvanie/byvanie-a-ubytovanie/mestske-ubytovne
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Tel: 0914 223 230 e-mail: znbautulok@ssspetrzalka.sk https://ssspetrzalka.sk/domov-pre-rodicov-a-deti/
Ubytovňa Kopčany
Tel: +421 2 63 838 687 e-mail: kopcany@bratislava.sk https://bratislava.sk/socialne-sluzby-a-byvanie/byvanie-a-ubytovanie/mestske-ubytovne
Krízové centrum Košice
tel.č.:0909 250 584 mail: kc.kosice@charita-ke.sk https://www.charita-ke.sk/krizove-centrum/
Bezpečný ženský domov Luna
tel.č.:0908 466 100; Krízová linka non-stop: 0918 312 908, e-mail: poradnaluna@gmail.com; bzdluna@gmail.com https://niestevtomsame.sk/
Náruč SENIOR&JUNIOR
tel.č.:0917 404 066 mail:zastupkyna.solcany@naruczachrany.sk https://www.cssnaruc.sk/zariadenie/topolcany-solcany
Azylový dom Emauzy Holíč
tel.č.: 034/668 31 10, 034/ 722 24 57, 0905/579 940, e-mail: emauzy@stonline.sk https://krizovatkyno.webnode.sk/azylovy-dom-emauzy/
OZ Žena v tiesni
tel.č.: 0907 346 374 mail: oz.zenavtiesni@gmail.com https://www.zenavtiesni.sk/
Dom Charitas sv. Jozefa
tel.č.: 053/44 28 366; 053/41 90 611; +421 903 616 804 mail: alexandra.hovancova@caritas.sk https://caritas.sk/dom-charitas-sv-jozefa/
Dom Charitas Božej prozreteľnosti
Telefón: 044/56 21 932 Mobil: 0902 327 955 E-mail: monika.hascicova@caritas.sk" https://caritas.sk/dom-charitas-bozej-prozretelnosti/
Centrum sociálnych služieb LÚČ Žilina
041/7234993, 0905571882 E-mai: dsszakrala@vuczilina.sk, monika.hascicova@caritas.sk" http://jkrala.dsszsk.sk/
Zariadenie núdzového bývania MAJÁK Trebišov
056/ 672 24 95 E-mai: trebisov@redcross.sk https://redcross.sk/trebisov/zariadenie-nudzoveho-byvania-majak-trebisov/
KOTVA n.o. Trebišov
056 672 31 14 E-mai: kotva.n.o@zoznam.sk http://kotvano.sk/poskytovane-sluzby/
Slniečko: Bezpečný ženský dom
0905 511 512 E-mai: bzd@centrumslniecko.sk https://centrumslniecko.sk/o-nas/bzd/
CSS Prameň - Zariadenie núdzového bývania
0905 668 853 E-mai: znb.dkubin@gmail.com https://www.dssdk.sk/zariadenie-nudzoveho-byvania-a-utulok.html
Centrum sociálnych služieb ANIMA
044/553 33 27 E-mai: ddlm@vuczilina.sk https://jefremovska.dsszsk.sk/sluzby
Psychosociálne centrum Košice
055/698 62 49 E-mai: znb@pscentrum.sk https://pscentrum.sk/kontakt/
Centrum sociálnych služieb KA
0944 013 112, 0948 122 486, 0903 969 345 E-mai: css.krupina@gmail.com https://www.csska.sk/zariadenie-nudzoveho-byvania/
Lumen: Útulok pre osamelých rodičov s deťmi
0945 506 939 E-mai: martina.nemzetova@lumentv.sk https://www.lumentv.sk/specializovane-zariadena/utulok-pre-osamelych-rodicov-s-detmi.html
Azylový dom Tamara
00421 948 028 738 E-mai: azylovydom@gmail.com https://www.bizref.sk/azylovydomtamara
Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o.
tel. číslo: 034 285 03 71 mobil: 0917 346 962 E-mai: utulok.cesta@gmail.com https://www.stiborsi.sk/kontakt/ https://www.skalica.sk/mestsky-urad/oddelenie-socialnej-starostlivosti-zdravotnictva-a-byvania/zariadenia-poskytujuce-socialne-sluzby-v-meste-skalica/
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
tel.: 052/ 77 568 42 mobil: 0911 702 878 E-mai: batorova.marcela@cssbatizovce.sk riaditel@cssbatizovce.sk https://cssbatizovce.sk/poskytovane-socialne-sluzby/
MyMamy
mobil: 0911 444 991 E-mai:poradkyne@mymamy.sk https://www.mymamy.sk/nase-sluzby/
Centrum pre deti a rodiny Tŕnie Ratolesť
045/5391060 045/2433039 časť Železná Breznica: 045/5397155 E-mai:domov@ratolest.sk https://www.ratolest.sk/
Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
032/6572296 032/6572253 0905 403 908 https://cdrzlatovce.sk/pobytove-opatrenia/
Krízové centrum Čakanka Považská Bystrica
E-mail: kcentrum@povazska-bystrica.sk Tel: 0424361006 https://www.jazminhandlova.sk/14246/utulok
Jazmín, n.o.
Tel: 00421 46 519 85 35 00421 46 519 85 30 E-mail: jazmin.mrazova@gmail.com jazmin.prockova@gmail.com jazmin.sucharova@gmail.com https://www.jazminhandlova.sk/14246/utulok
Za dôstojný život, n.o.
Tel.: 047/43 315 66 - kancelária "Útulok" mobil: 0948 341 751 E-mail: cor@dostojnyzivot.sk https://www.dostojnyzivot.sk/cor/
Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu
0914 320 520 E-mail: ludmila.valkova@caritas.sk" https://caritas.sk/dom-charitas-sv-hildegardy-z-bingenu/
Dom Márie Magdalény v Žakovciach
Telefón: 0910 997 773 ikv@ikv.sk https://www.ikv.sk/
Zariadenie sociálnych služieb A K T I G
Telefón: (00421) 577754678 – Zariadenie sociálnych služieb AKTIG Telefón: (00421) 577763591 – Útulok E- mail: riaditel@zssaktig-he.vucpo.sk, sekretariat@zssaktig-he.vucpo.sk http://www.dssmierovahe.sk/
Centrum Dorka Zvolen
0903 781 465, zvolen@centrumdorka.sk https://www.centrumdorka.sk/dorka-zvolen/
Centrum Dorka Prešov
0915 863 505, presov@centrumdorka.sk https://www.centrumdorka.sk/dorka-presov/
kraj názov web s informáciami adresa kontakt
Bratislavský kraj Brána do života branadozivota.sk M. Medveďovej 4, Bratislava – Ovsište, 851 03, Slovakia tel: 00421/915 439 245, mail: pomoc@branadozivota.sk
Bratislavský kraj Úsmev ako dar – Spoločnosť priateľov detí z detských domovov usmev.sk/centra-pomoci Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava + DORKA Košice, Prešov, Zvolen Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, 02 /638 15 208-9, info@usmev.sk
Centrum Dorka Košice – Hemerková 28, Košice, tel.- +421 55 2304 390, NON-STOP kontakt – 0948 601 022, info@centrumdorka.sk
Centrum Dorka Prešov – Lomnickej 30, Prešov, 0915 863 505, presov@centrumdorka.sk
Centrum Dorka Zvolen – Bystrický Rad 71, 960 01 Zvolen, 0903 781 465, zvolen@centrumdorka.sk
Bratislavský kraj Azylové centrum Betánia krizovatkyno.webnode.sk/azylove-centrum-betania Malacky Tel.: 034/772 24 57, 0917/778 979, centrumbetania@gmail.com
Bratislavský kraj Krízové centrum – REPULS krizovecentrumba.sk Bratislava Budatínska 59/A Tel: 02/622 500 35, e-mail: repuls@bratislava.sk
Bratislavský kraj Poradenské Centrum Nádej centrumnadej.sk Bratislava Mobil: 0905 463 425 od 8:00 do 18:00, office@centrumnadej.sk
Bratislavský kraj Stredisko sociálnych služieb ssspetrzalka.sk/domov-pre-rodicov-a-deti Vavilovova č. 18, 851 01 Bratislava Tel: 0914 223 230, e-mail: znbautulok@ssspetrzalka.sk
Bratislavský kraj Ubytovňa Fortuna bratislava.sk/socialne-sluzby-a-byvanie/byvanie-a-ubytovanie/mestske-ubytovne Ubytovňa Fortuna Agátová 1/A, Bratislava-Dúbravka Tel: +421 2 59 356 714; +421 2 59 356 712, e-mail: fortuna@bratislava.sk
Bratislavský kraj Ubytovňa Kopčany bratislava.sk/socialne-sluzby-a-byvanie/byvanie-a-ubytovanie/mestske-ubytovne Bratislava, Kopčianska 90 Tel: +421 2 63 838 687, e-mail: kopcany@bratislava.sk
Banskobystrický kraj Za dôstojný život, n.o. dostojnyzivot.sk/cor Vajanského 71, Lučenec Tel.: 047/43 315 66 – kancelária „Útulok“
mobil: 0948 341 751
E-mail: cor@dostojnyzivot.sk
Banskobystrický kraj Detský domov Ratolesť ratolest.sk Tŕnie č. 90, 962 34 Tŕnie 045/5391060
045/2433039
časť Železná Breznica: 045/5397155
E-mail: domov@ratolest.sk
Banskobystrický kraj Centrum sociálnych služieb KA csska.sk/zariadenie-nudzoveho-byvania Kalinčiakova 781/2, 96301 Krupina 0944 013 112, 0948 122 486, 0903 969 345
E-mail: css.krupina@gmail.com
Banskobystrický kraj Centrum Dorka Zvolen centrumdorka.sk/dorka-zvolen Bystrický Rad 71, 960 01 Zvolen 0903 781 465, zvolen@centrumdorka.sk
Košický kraj Červený kríž, Maják Trebišov redcross.sk/trebisov/zariadenie-nudzoveho-byvania-majak-trebisov M.R. Štefánikova 206, 075 01 Trebišov tel.: 056/6722162
e-mail: trebisov@redcross.sk
Košický kraj Centrum Dorka Košice centrumdorka.sk/dorka-kosice Hemerková 28, Košice tel.- +421 55 2304 390, NON-STOP kontakt – 0948 601 022, info@centrumdorka.sk
Košický kraj Dom Charitas Sv. Jozefa Spišská Nová Ves caritas.sk/dom-charitas-sv-jozefa J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves tel.č.: 053/44 28 366; 053/41 90 611; +421 903 616 804
mail: alexandra.hovancova@caritas.sk
Košický kraj Krízové centrum Košice charita-ke.sk Poľná 1, 040 14 Košická Nová Ves 0909 250 584 a mail: kc.kosice@charita-ke.sk
Košický kraj Kotva, Trebišov kotvano.sk P.O.BOX 45, 075 01 Trebišov kotva.n.o@zoznam.sk, 056 672 31 14
Košický kraj Psychosociálne centrum Košice pscentrum.sk/kontakt Löfflerova 2, 040 01 Košice 055/698 62 49
E-mail: znb@pscentrum.sk
Košický kraj Lumen lumentv.sk/specializovane-zariadena/utulok-pre-osamelych-rodicov-s-detmi Jesenského Trebišov 0945 506 939
E-mail: martina.nemzetova@lumentv.sk
Nitriansky kraj Náruč SENIOR&JUNIOR cssnaruc.sk/zariadenie/topolcany-solcany Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior Solčany, 1. Mája 42/47, 956 17 Solčany zastupkyna.solcany@naruczachrany.sk 0917 404 066
Nitriansky kraj Centrum Slniečko centrumslniecko.sk/o-nas/bzd Nitra 0905 511 512
E-mail: bzd@centrumslniecko.sk
Prešovský kraj MYMAMY, O.Z. mymamy.sk/nase-sluzby Prešov 0911 444 991
mail: poradkyne@mymamy.sk
Prešovský kraj Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami cssbatizovce.sk/poskytovane-socialne-sluzby Svit tel.: 052/ 77 568 42
mobil: 0911 702 878
E-mail: batorova.marcela@cssbatizovce.sk
Prešovský kraj Zariadenie sociálnych služieb A K T I G dssmierovahe.sk Kukučínova 1557/ 1, 066 01 Humenné Telefón: (00421) 577754678, (00421) 577763591
E-mail: riaditel@zssaktig-he.vucpo.sk, sekretariat@zssaktig-he.vucpo.sk
Prešovský kraj Dom Márie Magdalény v Žakovciach ikv.sk/zariadenie-pre-matky-s-detmi-dmm 059 73 Žakovce 30 Telefón: 0910 997 773
ikv@ikv.sk
Prešovský kraj Centrum Dorka Prešov centrumdorka.sk/dorka-presov Lomnická 30, Prešov 0915 863 505, presov@centrumdorka.sk
Trenčiansky kraj Centrum pre deti a rodiny Zlatovce cdrzlatovce.sk/pobytove-opatrenia Na Dolinách 27 Zlatovce 91105 Trenčín 032/6572296, 032/6572253, 0905 403 908
Trenčiansky kraj Jazmín, n.o. jazminhandlova.sk/14246/utulok Ferka Nádaždyho 103/4, 972 51 Handlová 00421 46 519 85 35, 00421 46 519 85 30, jazmin.mrazova@gmail.com, jazmin.prockova@gmail.com, jazmin.sucharova@gmail.com
Trenčiansky kraj Krízové centrum Čakanka povazska-bystrica.sk/krizove-centrum SNP 4489/155, Považská Bystrica linka pomoci: 042/4361006, e-mail: kcentrum@povazska-bystrica.sk
Trenčiansky kraj Luna, n.o. niestevtomsame.sk Trenčin bzdluna@gmail.com, 0908 466 100
Trnavský kraj Azylový dom Emauzy Holíč krizovatkyno.webnode.sk/azylovy-dom-emauzy Záhradná 1999/3, 909 01 Skalica tel.č.: 034/668 31 10, 034/ 722 24 57, 0905/579 940, emauzy@stonline.sk
Trnavský kraj Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o. https://www.stiborsi.sk/kontakt/ https://www.skalica.sk/mestsky-urad/oddelenie-socialnej-starostlivosti-zdravotnictva-a-byvania/zariadenia-poskytujuce-socialne-sluzby-v-meste-skalica/ Nádražná 33/E, Skalica tel. číslo: 034 285 03 71 mobil: 0917 346 962 E-mai: utulok.cesta@gmail.com
Trnavský kraj Zariadenie sociálnych služieb Domum Piešťany piestany.sk/zariadenia-socialnych-sluzieb/domum Bodona 55, Piešťany tel.: 033/7727687, e-mail: domum@piestany.sk
Trnavský kraj Josefinum Dolná Krupá jozefinum.sk Nám. L. van Beethovena, Dolná Krupá tel.č.: +421 33/5577 166, e.mail: josefinum@gmail.com
Trnavský kraj Azylový dom Tamara anoprezivot.sk Rajecké Teplice, Rajec 0800 12 00 24, Mobil: 0903 534 894, e-mail: apz@nextra.sk
Žilinský kraj Dom Charitas Božej prozreteľnosti caritas.sk/dom-charitas-bozej-prozretelnosti Borbisova 1126/7, 031 01 Liptovský Mikuláš Telefón: 044/56 21 932, Mobil: 0902 327 955 (riaditeľ), E-mail: monika.hascicova@caritas.sk
Žilinský kraj Dom Charitas sv. Jozefa caritas.sk/dom-charitas-sv-jozefa J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves 053/44 28 366, 053/41 90 611, +421 903 616 804, E-mail: alexandra.hovancova@caritas.sk
Žilinský kraj Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu caritas.sk/dom-charitas-sv-hildegardy-z-bingenu ul. Kostolná 850, 029 44 Rabča 0914 320 520, E-mail: ludmila.valkova@caritas.sk
Žilinský kraj Centrum sociálnych služieb LÚČ Žilina jkrala.dsszsk.sk Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina dsszakrala@vuczilina.sk, 041/7234993, 0905571882
Žilinský kraj OZ Žena v tiesni zenavtiesni.sk P.O.BOX 70, 036 01 Martin 0907 346 374, oz.zenavtiesni@gmail.com
Žilinský kraj CSS Prameň – Zariadenie núdzového bývania dssdk.sk/zariadenie-nudzoveho-byvania-a-utulok Záskalická 907, 026 01 Dolný Kubín 0905 668 853, E-mail: znb.dkubin@gmail.com
Žilinský kraj ANIMA Centrum sociálnych služieb jefremovska.dsszsk.sk/sluzby Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš 044/553 33 27, E-mail: ddlm@vuczilina.sk

Ozvite sa nám,
určite vám odpíšeme

Veríme vám, pomôžeme vám, zvládneme to spolu.

Nemusíte byť na to sami

Aktuality

Krištáľové srdce od ŽSK dostali aj naše sociálne pracovníčky

V roku 2023 boli aj naši sociálni pracovníci ocenení ocenení Krištýľovým srdcom pri slávnosti v priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine. Ako píše zilinskazupa.sk: "ŽSK si každoročne pripomína dôležitosť práce zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb v Žilinskom kraji. [...]

Go to Top