Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Akým spôsobom sa snažíte pomáhať v konkrétnych sociálnych prípadoch?

Published On: 16. novembra 2023Categories:

Ak ľudia napíšu na e-maily k psychologičke alebo do poradne, poprípade telefonujú na Linku pomoci, pomáha sa im riešiť ich problém- buď e-mailovo, telefonicky alebo si dohodnú osobné stretnutie. 

Pracovníčky v sociálnych službách riešia hlavne ubytovaných prijímateľov sociálnych služieb a ich sociálne potreby.

U našich prijímateliek sociálnej služby sa snažíme budovať, rozvíjať a upevňovať samostatnosť, sebestačnosť,  zodpovednosť za svoje správanie a za svoju rodinu, zvyšovať svoju kvalitu života či upevňovať pracovné návyky:

 • pomáhame im hľadať prácu, samostatné bývanie, s umiestňovaním detí do
  MŠ, ZŠ
 • pomáhame im pri uplatňovaní svojich práv a právom chránených záujmov,
 • sprevádzame na rôzne inštitúcie, k lekárom, na úrady, súdy
 • rozvíjame a upevňujeme u nich rodičovské zručnosti
 • budujeme a rozvíjame schopnosti viesť samostatne domácnosť,
 • dodržiavanie hygienických návykov
 • učíme ich správne hospodáriť s vlastnými finančnými prostriedkami
 • usmerňujeme pri usporiadaní si hodnôt v živote
 • zvyšujeme ich sebahodnotu, sebaúctu, nezávislosť a zodpovednosť
 • realizujeme odborné programy (Filiálna terapia, Terapia hrou, Sandplay terapia, Rodinná doska, terapeutické karty),
 • rozvíjame pracovné zručností – cielená práca v záhrade a s plodinami (sadenie, pestovanie, starostlivosť o rastliny a plodiny, zbieranie, spracovanie
  a uskladňovanie plodín).

Stretnite sa s inšpiratívnymi ženami s podobným osudom

Rozviňte svoje rodičovské zručnosti

Usporiadajte si myšllienky vďaka odbornej pomoci

Uvarte zdravé a finančne nenáročné jedlo pre rodinu

Hospodárte s vlastnými financiami

Zobuďte hudbu a tanec vo svojej duši

Maľujte zase obrázky

Posilnite telo aj dušu

Dopestujte si plodiny

Žiadosť nám zašlite na:
e-mail: apz.vedenie@anoprezivot.sk
alebo poštou na adresu: Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice
alebo nám zavolajte a spolu sa porozprávame o možnostiach.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

0909 250 498

apz.poradna@nextra.sk

0911 756 029

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

Oslava výročia svätej Gianny: 28. apríla 2024 v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach

Categories: aktuality, udalosti|

Farský úrad v Rajeckých Tepliciach v spolupráci s neziskovou organizáciou Áno pre život a hnutím Modlitby matiek srdečne pozýva na oslavu [...]

Go to Top