Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Organizácie v Rajeckom regióne netrieštia sily, ale spájajú sa

Published On: 21. mája 2019Categories: aktuality

Nezisková organizácia Áno pre život nadviazala partnerstvo s Miestnou akčnou skupinou (MAS) Rajecká dolina za účelom propagácie udalostí v Rajeckej doline.

Nezisková organizácia Áno pre život je jedným zo zakladateľov MAS Rajecká dolina, ktorej členmi sú obce, mestá, podnikateľské subjekty a mimovládne organizácie. MAS Rajecká dolina začala svoje aktivity na území realizovať od roku 2018. Jedným z jej zámerov je organizácia množstva propagačných a informačných podujatí pre členov MAS a aktérov z územia. Taktiež má záujem spoločnými aktivitami spájať aktivistov, združenia, záujmové skupiny s cieľom rozvoja územia Rajeckého regiónu.

„Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť partnerstvo pri prevádzke portálu o udalostiach Rajeckej doliny na jednom mieste. Význam tejto spolupráce vidíme v netrieštení síl pri vytváraní nového webu, ale podpore dosahovania synergického efektu“, uviedla Zuzana Dobešová, riaditeľka Áno pre život. Web stránka mala byť jedným z výstupov projektu, ktorý organizácia realizuje na zlepšenie občianskej angažovanosti a verejnej správy v Rajeckom regióne. Web MAS Rajecká dolina bude využitý aj na propagáciu spomínaného projektu a jeho výstupov.

„Chceme týmto povzbudiť všetkých aktívnych ľudí, organizácie, neformálne združenia, aby nás informovali o svojich pripravovaných podujatiach. Bude vytvorený prehľadný kalendár podujatí z Rajeckej doliny, ktorý pomôže k lepšej informovanosti či plánovaniu termínov, aby sa jednotlivé akcie neprekrývali“, uviedla Tatiana Veselá, manažérka MAS Rajecká dolina. Kontakt pre zasielanie informácií: info@masrajeckadolina.sk.

Aktuálny prehľad podujatí nájdete na tomto odkaze: https://www.masrajeckadolina.sk/aktuality/.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

Oslava výročia svätej Gianny: 28. apríla 2024 v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach

Categories: aktuality, udalosti|

Farský úrad v Rajeckých Tepliciach v spolupráci s neziskovou organizáciou Áno pre život a hnutím Modlitby matiek srdečne pozýva na oslavu [...]

Go to Top