Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky

Published On: 24. októbra 2018Categories: aktuality
Podporte nás - Áno pre život n.o.

Ministerstvo vnútra SR, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povolilo neziskovej organizácii Áno pre život, n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach konať verejnú zbierku rozhodnutím č. SVS-OVS2-2018/032539 zo dňa 17.10.2018. Registrové číslo zbierky je 000-2018-032539.

Zbierka je určená na všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv, rozvoja sociálnych služieb a vzdelania a podpory práce s deťmi, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky na pomoc členom rodín ohrozených domácim násilím alebo inou krízovou situáciou, osobám ohrozeným sociálnym vylúčením a zdravotne a sociálne znevýhodneným.

Zbierka sa koná od 18. októbra 2018 do 31. augusta 2019 na území SR, a to formou:

  1. Finančným príspevkom na číslo účtu: SK82 0900 0000 0004 2326 1907

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

  1. Dobrovoľným finančným príspevkom do prenosných pokladničiek v období 17.11.-30.11.2018.
  2. Kúpou výrobkov z chránených dielní neziskovej organizácie Áno pre život, v ktorých pracujú zdravotne a sociálne znevýhodnení občania z Rajeckého regiónu. Príspevok na verejnú zbierku tvorí 70 % z ceny výrobkov.
  3. Kúpou lístkov na Benefičný koncert, ktorý sa uskutoční 19. novembra 2018 v Bábkovom divadle v Žiline.

Ďakujeme Vám, že nám už 20 rokov pomáhate pomáhať!

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

Oslava výročia svätej Gianny: 28. apríla 2024 v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach

Categories: aktuality, udalosti|

Farský úrad v Rajeckých Tepliciach v spolupráci s neziskovou organizáciou Áno pre život a hnutím Modlitby matiek srdečne pozýva na oslavu [...]

Go to Top