Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Pozvánka na konferenciu “Médiá a ohrozenie ľudskej dôstojnosti”

Published On: 27. februára 2015Categories: aktuality

Áno pre život n. o. a Fórum života o. z.
pozývajú na medzinárodnú konferenciu

VYBER SI ŽIVOT

pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej a primátorky Rajeckých Teplíc Kataríny Hollej

20. – 21. marec 2015

Mestský úrad Rajecké Teplice

XVII. ročník konferencie bude zameraný na tému

Médiá a ohrozenie ľudskej dôstojnosti

Program  konferencie:

Piatok 20. marec 2015

14:30 – 16:00       Prezentácia

16:00                      Otvorenie

 • Manipulácia v komunikácii (Jozef Kováčik)
 • Ochrana pred zneužitím mládeže v kyberpriestore (Don Ilario Rolle)
 • Legislatívna ochrana pred mediálnym zneužitím detí v európskom kontexte (Anna Záborská)

19:00               Slávnostný koncert s odovzdávaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života, vystúpi František Balun, sólista opery

 Sobota 21. marec 2015

09:00             Začiatok 2.dňa

 • Závislosť od internetu medzi mladými ľudmi na Slovensku (Juraj Holdoš) 
 • Dôstojnosť ženy a jej odraz v mediálnom priestore (Mária Raučinová)
 • Osobné svedectvo bývalej pornoherečky (Johanka)

12:00 – 13:00 prestávka na obed

 • Liberálna atmosféra v médiách (na príklade referendového mediálneho diskurzu) (Terézia Rončáková)
 • Vplyv lobistických ekonomických a politických skupín na média (mediokracia) (Ján Baránek)
 • Aktuálne výzvy v chápaní ľudskej dôstojnosti v západnej civilizácii (Cyril Vasiľ) 
 • Konzervatívny denník – nová mediálna alternatíva (Imrich Gazda)

16:30          Záver konferencie

Konferencia je jednou z nosných sprievodných akcií Dňa počatého dieťaťa.

Záväzná prihláška

najneskôr do 17. marca 2015

Organizačné pokyny

Miesto konania: Veľká zasadačka Mestského úradu, Námestie SNP 1, Rajecké Teplice, Slovenská republika. Rajecké Teplice sú situované na 15 km od krajského mesta Žilina na ceste do Prievidze.

Účastnícky poplatok:

Účastnícky poplatok: 20,- EUR

Študenti a zdravotne postihnutí: 10,- EUR

V účastníckom poplatku sú zahrnuté:

 • Náklady na konferenciu
 • Konferenčný balíček
 • Recepcia (piatok večer)
 • Občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, minerálka)

V prípade účasti iba na jednom z dvoch dní konferencie, výška konferenčného poplatku sa znižuje na polovicu. Túto skutočnosť je potrebné označiť pri prihlasovaní sa na konferenciu.

Poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom, alebo v hotovosti pri prezentácii.

Číslo účtu: 0422874576/0900

Variabilný symbol: 311

Do kolónky „Popis / účel platby“ je potrebné uviesť meno (fyzická osoba) alebo názov organizácie (právnická osoba)!

Prosíme účastníkov, aby sa potvrdením o úhrade účastníckeho poplatku preukázali pri registrácii.

Na konferenciu je možné na jednu prihlášku uviesť viacerých účastníkov.

Ubytovanie:

Ubytovanie nie je súčasťou účastníckeho poplatku. Ubytovanie je možné objednať si v Penzióne IRIS Rajecké Teplicehttp://penzioniris.sk/; tel.: +421 917 681 326.

Kontakty:

Záväznú prihlášku účasti zašlite najneskôr do 17. marca 2015

Poštou na adresu:    ÁNO PRE ŽIVOT, n. o., Ul. Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

Mailom na:               apz.projekty@gtsmail.sk

Bližšie informácie na:

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

Oslava výročia svätej Gianny: 28. apríla 2024 v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach

Categories: aktuality, udalosti|

Farský úrad v Rajeckých Tepliciach v spolupráci s neziskovou organizáciou Áno pre život a hnutím Modlitby matiek srdečne pozýva na oslavu [...]

Go to Top