Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz@nextra.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz@nextra.sk

+421 903 534 894

Pozvánka na verejnú besedu

Nezisková organizácia Áno pre život opäť upozorňuje verejnosť na problematiku domáceho násilia. Tento raz zameriava pozornosť na násilie na starších ľuďoch.

Existuje vôbec na Slovensku problém týrania starších ľudí a násilia na nich? Podľa prieskumu Fóra pre pomoc starším sú výsledky alarmujúce – viac ako 80 % respondentov potvrdilo, že násilie sami zažili alebo sa s týmto problémom stretli vo svojom okolí.

Pozývame vás na verejnú besedu „Pomoc seniorom – pomoc obetiam trestných činov, na ktorej budú diskutovať odborníci s dlhoročnými skúsenosťami – Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším, ktorá sa zaoberá problematikou zneužívania, zlého zaobchádzania, zanedbávania starostlivosti a násilia na starších. Fórum pre pomoc starším ako jedna z prvých organizácií na Slovensku otvorila vážnu tému násilia na senioroch v rodinách alebo prostredníctvom rôznych subjektov; prevádzkuje taktiež Poradenské centrum a od roku 2008 aj celoslovenskú Senior linku. Ďalšou prednášajúcou bude Anna Verešová, členka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a zakladateľka neziskovej organizácie Áno pre život, kde je obetiam násilia poskytované krízové ubytovanie a poradenstvo. S cennými príspevkami z praxe prispejú taktiež pozvaní odborníci z odboru kriminálnej polície, oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Žiline.

Beseda sa uskutoční v pondelok, 14. novembra 2016 o 14,00 hod. vo veľkej sále Mestského úradu v Žiline. Vstup voľný.

 Prednáška je súčasťou kampane Domáce násilie ubližuje všetkým a koná sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a primátora Mesta Žilina Ing. Igora Chomu. Prednášku organizuje nezisková organizácia Áno pre život v spolupráci s Radou seniorov Mesta Žilina a Fórom pre pomoc starším.

Medzi sprievodné aktivity kampane patrí Benefičný koncert pre ľudí v núdzi, ktorý sa uskutoční 20.11.2016 v Dome umenia Fatra v Žiline a interaktívne prednášky pre študentov stredných škôl.

plagat-a4-pomoc-seniorom

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

Go to Top