Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

60 rokov od legalizácie potratov v bývalom Československu na medzinárodnej konferencii v Rajeckých Tepliciach

Published On: 28. marca 2017Categories: aktuality

Rajecké Teplice, 28. marca 2017 – V roku 1957 bol prijatý v ČSSR zákon, ktorý zlegalizoval vykonávanie potratov. Podľa štatistických údajov odvtedy bolo vykonaných v Čechách cez 3 milióny týchto zákrokov a na Slovensku 1,4 milióna. Odborníci z viacerých krajín analyzovali dôsledky tohto kroku na 19. ročníku medzinárodnej konferencie Vyber si život v Rajeckých Tepliciach, ktorá sa konala cez víkend.

Iniciátorom a organizátorom týchto vedecko-populárnych konferencií je občianske združenie Fórum života spolu s neziskovou organizáciou Áno pre život. Diskusiu obohatili svojimi príspevkami prednášajúci nielen zo Slovenska či Čiech, ale aj z Poľska, Veľkej Británie a Španielska. Každoročne sa stretávajú na tomto podujatí vedeckí pracovníci, politici, lekári, zástupcovia neziskových organizácií, cirkví a množstvo odborných i laických záujemcov o pro-life a pro-family témy.

V súvislosti s aktuálnym ročníkom konferencie viacerí odborníci poukázali na zhoršujúcu sa demografickú situáciu a populačnú krízu. Ako uviedla europoslankyňa a členka predsedníctva Fóra života Anna Záborská, „zlá demografia môže byť sčasti výsledkom propotratovej politiky. Ťažko dnes povedať, koľko by sa z tých 1,4 milióna detí narodilo, keby sme mali iný zákon.  V každom prípade tieto deti chýbajú nielen Slovensku, ale aj svetu.”

Marek Jurek, poľský politik a člen ECPM (Európske kresťanské politické hnutie), čerstvý laureát Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života v kategórii Zahraničná osobnosť, hovoril o situácii v Poľsku. Po tom, ako Sejm odmietol zmenu Ústavy v prospech počatých detí v Poľsku, Jurek na protest odstúpil a vzdal sa členstva v strane PiS. Branislav Škripek europoslanec a  predseda ECPM zdôraznil: „Je nutné, aby sme ako konzervatívni poslanci spolupracovali naprieč krajinami Európy. Ak chceme presadzovať pro-life zmýšľanie, nedokážeme to dnes len v jednej krajine. Žijeme vo svete, ktorý je liberálny a odmieta pro-life hodnoty a je za kultúru smrti. Musíme sa spájať, preto som rád, že pán Jurek prijal pozvanie a prišiel na Slovensko.”

Ďalej vystúpil Conrado Giménez Agrela, ktorý pracoval vo výskume v Centre molekulárnej biológie UAM v Madride. Dnes je prezidentom Nadácie Madrina, ktorá sa venuje komplexnej pomoci tehotným mladým ženám a ktorá v tomto roku získala Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života v kategórii Organizácia. Anna Verešová, poslankyňa NR SR a zakladateľka Áno pre život n. o., ktorá dlhé roky pomáha tehotným ženám v núdzi na Slovensku, po prednáške hodnotila: „Je vzácne, ak muž zasvätí svoj život pomoci ženám. Som rada, že sa pán Agrela podelil so svojimi skúsenosťami. Na tejto konferencii si uvedomujem, že to, že sme sa narodili, nie je samozrejmosť. Aj pre tento zlý zákon sa mohli naši rodičia rozhodnúť pre potrat a dnes by sme tu neboli.”

Konferencia sa konala pri príležitosti 25. marca – Dňa počatého dieťaťa. Medzi hosťami bol aj žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý pripomenul duchovnú stránku ochrany ľudského života od počatia: „Niekedy v našich vzťahoch chýba úsilie prežarovať vzájomné vzťahy láskou a dobrotou, v tom vidím deficit. Všetko sa vníma vo forme vecnej, materiálnej, ale chýba v našej spoločnosti skutočná naplnenosť životom, a na tomto by sme mali intenzívne pracovať.“ Prof. MUDr. Ján Ďačok zo Subkomisie pre bioetiku a laureát Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života v kategórii Slovenská osobnosť vo svojej prednáške hovoril o základných črtách bioetického zápasu a o potrebe osobnej angažovanosti každého človeka dobrej vôle: „Život nám bol daný nielen ako dar, ale aj ako úloha. Mali by sme veci vnímať aktívne a talenty, ktoré sme dostali, by mal každý z nás v rámci svojich možností využiť pre dobro iných.“

Prednášajúci sa dotkli aj ďalších zaujímavých tém, ako sú nové formy ohrozenia ľudského života a možnosti riešenia týchto hrozieb (prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc.), prirodzené metódy regulácie počatia (Mgr. Anna Siekelová), potratová antikoncepcia (PharmDr. Ondrej Sukeľ) , nový životný štýl – úloha muža a ženy (Mgr. Martin Slosiarik). Mgr. ThLic. Daniel Dian poukázal vo svojej prednáške na skutočnosť, prečo encyklika pápeža Pavla VI. Humanae vitae nebola a nie je prijímaná, hoci jej aktuálnosť v roku 1995 dokumentom Evangelium vitae podporil aj sv. Ján Pavol II. Prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. a Doc. RNDr. Karol Pastor CSc. sa zamerali na dôsledky legalizácie potratov na Slovensku po 60 rokoch, MUDr. Ludmila Lázničková (ČR) hovorila o skutočnosti, že potrat neznamená len vykonanie interrupcie. O situácii v Česku v oblasti ochrany života od počatia hovoril aj ďalší hosť z ČR ICLic. Ing. Miroslav Kratochvíl, ktorý zdôraznil problém straty dôvery medzi manželmi v dôsledku potratu a spoločnú zodpovednosť muža a ženy za rozhodovanie o takej kľúčovej otázke, akou je existencia nového ľudského života. Hosť z Veľkej Británie Paul Moynan vo svojom príspevku odkryl následky potratu, ktoré sú zo strany pro-choice aktivistov často marginalizované.

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, na záver zhodnotila celú konferenciu: „Počuli sme o viacerých dôsledkoch potratovej mentality. Jedným z nich je určite aj zlý demografický vývoj a spoločnosť, kde je dieťa považované za vec. Vidíme ako sa vytráca ľudskosť, solidarita a rastie násilie, aj v skrytých formách. Preto už dvadsať rokov ponúkame konkrétnu pomoc a spoločne hľadáme riešenia, ktoré prispejú k budovaniu civilizácie života a lásky.”

Text: Elena Burešová, Danka Jacečková

Foto: Stanislav Piatrik

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

Oslava výročia svätej Gianny: 28. apríla 2024 v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach

Categories: aktuality, udalosti|

Farský úrad v Rajeckých Tepliciach v spolupráci s neziskovou organizáciou Áno pre život a hnutím Modlitby matiek srdečne pozýva na oslavu [...]

Go to Top