Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Aj po odchode do dôchodku – stále aktívni

Published On: 9. apríla 2019Categories: aktuality

Aké majú ľudia v seniorskom  veku  možnosti zapojiť sa do života v komunite? Ako sa môžu aktívne podieľať na zlepšovaní medziľudských vzťahov v rámci verejného života ? Ako môžu lepšie získavať informácie, ktoré pomôžu presadzovať  ich záujmy a potreby v živote ich mesta či obce? Nezisková organizácia Áno pre život organizuje v rámci projektu OP Efektívna verejná správa seminár určený pre aktívnych seniorov, lídrov a nadšencov.

Uskutoční sa v sobotu, 27.04.2019 v priestoroch Komunitného centra neziskovej organizácie Áno pre život v Rajci. Podrobný program seminára nájdete TU.

Lektormi sú zaujímavé osobnosti:

Soňa Holúbková jeuž viac než 20 rokov aktívna v sociálnej oblasti, pracuje v treťom sektore v oblasti poradenstva, sociálnych služieb a zvyšovania kvality života komunít, riaditeľka pracoviska Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, supervízorka, sociálna poradkyňa, zakladateľka Jašidielne v Žiline a projektu integrovaného bývania pre ľudí so znevýhodnením.

Katarína Bobuľová absolvovala štúdium sociológie a špeciálnej pedagogiky. Pracuje ako vedúca Domu charity sv. Kamila – zariadenia Diecéznej charity Žilina, kde sa poskytuje starostlivosť ľuďom, ktorí z rôznych príčin nemôžu zostať vo svojom domácom prostredí.

Zuzana Feiková pracujev rámci dobrovoľníckej činnosti ako vedúca Farskej charity Lietava, ktorá pôsobí na území farnosti Lietava (8 obcí). Farskú charitu založili s cieľom podieľať sa na budovaní a rozvíjaní dobrých vzťahov vo farskom i širšom spoločenstve v regióne. Zameriava sa najmä na pomoc ľuďom v nevyhovujúcej sociálnej situácii, zvlášť starým a osamoteným a pomoc viacpočetným rodinám.

Gabriela Podolanová, organizátorka kultúrneho života, pracovala v samospráve ako vedúci kultúrny pracovník. Bola koordinátorkou viacerých projektov so sociálnou tematikou, v súčasnosti vedie Nadáciu Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny a Rodinné centrum pomoci.

Pre účastníkov sú k dispozícii mentori, ktorí ich budú odborne sprevádzať.

Prihlasovanie do 24.4.2019 na apz.projekty@gtsmail.sk alebo telefonicky 0903 534 894.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top