Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Ako urobiť z nevýhody výhodu? Ľudia s handicapom majú uplatnenie v úspešných sociálnych programoch

Published On: 18. mája 2020Categories: aktuality

Pozývame Vás na seminár o reálnych príkladoch z praxe v oblasti zariadenia sociálnych služieb a chránených pracovísk, v ktorých sa podarili realizovať úspešné programy pre uplatnenie sociálne znevýhodnených ľudí.

Termín: streda 17.6.2020

Komunitné centrum pri Domove G. B. Molla, Rajec

ČASOVÝ HARMONOGRAM

9:00 – 9:15 Predstavenie projektu

Mgr. Zuzana Dobešová, PhDr. Gabriela Podolanová

Informácie o projekte – obsah, lektori, časový harmonogram

9:15 – 10:30   „Centrum sociálnych služieb TAU Turie – aktivity, príklady dobrej praxe ako začleňovať znevýhodnených ľudí“

Ing. Elena Bohdalová

Prehľad aktivít a činnosti CSS TAU Turie, poskytovaných sociálnych služieb, príklady dobrej praxe pri práci s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením.

10:45  – 12:00  „Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu DÚHA Turzovka – aktivity, príklady dobrej praxe pri práci s jednotlivými členmi rodiny“

PhDr. Katarína Prengelová, PhD.

Činnosť a aktivity Nízkoprahového denného centra, poskytované sociálne služby, príklady dobrej praxe pri práci s jednotlivými členmi z ohrozených rodín.

12:45 – 14:00     „Od chránených dielní k registrovanému sociálnemu podniku“

Mgr. Zuzana Dobešová

Príklad činnosti chránených dielní, založenie registrovaného sociálneho podniku v neziskovej organizácii Áno pre život.

LEKTORI

Ing. Elena Bohdalová

Je riaditeľkou Centra sociálnych služieb TAU v Turí. Centrum poskytuje sociálne služby pre dospelé ženy so zdravotným znevýhodnením formou poskytnutia ubytovania a ambulantným poradenstvom. Pri centre taktiež funguje zariadenie podporovaného bývania. Organizácia založila dve chránené dielne a dve chránené pracoviská pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

PhDr. Katarína Prengelová, PhD.

Je riaditeľkou Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu DÚHA v Turzovke. Centrum poskytuje sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu členom rodín ohrozených sociálnym vylúčením. Pomáha deťom s prípravou na školské vyučovanie, realizuje záujmovú činnosť pre deti.

Mgr. Zuzana Dobešová

Je riaditeľkou neziskovej organizácie Áno pre život v Rajeckých Tepliciach. Organizácia pomáha osamelým tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi poskytnutím ubytovania a sociálneho poradenstva pri preklenutí krízovej životnej situácie. Bezplatné poradenstvo poskytuje aj ohrozeným ľuďom a rodinám z verejnosti. V roku 2006 vytvorili v organizácii prvé pracovné miesta pre invalidov, čím naštartovali komplexnú pomoc pri začlenení znevýhodnených ľudí naspäť do spoločnosti.

Podujatie je bezplatné. Prihlasovanie: Zuzana Dobešová, apz.projekty@gtsmail.sk, tel.: 0903 534 894

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top