Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Cesta za Jánošíkovým pokladom

Published On: 3. augusta 2016Categories: aktuality

Vďaka príspevku Žilinského samosprávneho kraja sme sa spolu deťmi a matkami z nášho Domova G. B. Molla vydali na cestu za Jánošíkovým pokladom.

V júli sme pre deti a matky, ktoré sú dočasne ubytované v Zariadení núdzového bývania a pre deti z rodín ohrozených sociálnym vylúčením z Rajeckého regiónu zrealizovali 1-dňový výchovno-rekreačný pobyt. Tento pobyt s názvom „Cesta za Jánošíkovým pokladom“ sa uskutočnil v Rajecko-lesnianskej doline, ktorá je známym strediskom zimnej a letnej turistiky. Cesta mala svoje pravidlá – správať sa čestne, pomáhať si, počúvať sa navzájom, rešpektovať druhých, vedieť ovládnuť hnev, používať slová „ďakujem“ a „prosím“. Deti mali za úlohu pomocou súťaží a indícií nájsť truhlicu s ukrytým Jánošíkovým pokladom. Do súťaží boli zapojené aj matky a spolu s deťmi pracovali v tímoch. „Sme radi, že Žilinský samosprávny kraj zameriava svoju podporu aj na preventívne programy a aktivity zamerané na pomoc rodinám v kríze. Spoločne tak pomáhame prekonávať sociálnu izoláciu týchto rodín a nárast patologických javov v nich,“ uviedla Zuzana Dobešová, riaditeľka organizácie.

Cieľom bolo, aby matky spolu s deťmi prežili deň plný dobrodružstva a zážitkov, vzájomne sa viac zblížili a lepšie si porozumeli. Pobyt zároveň podporil rozvoj životných a sociálnych zručností nielen detí, ale aj rodičov. Všetky aktivity boli zamerané na posilnenie vzťahu rodič-dieťa a zmiernenie problémového správania detí. „Programy výchovno-rekreačných pobytov sa v dlhoročnej praxi našej organizácie ukázali ako veľmi efektívne spôsoby prevencie vzniku krízových situácií v rodine. Sú významnou podporou vhodného využívania voľného času detí a rozvoja rodičovských zručností,“ uviedla Daniela Augustínová, vedúca Domova G. B. Molla.

ZSK_logo

 

 

 

 

[wpnukes_gallery id=“3206″]

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top