Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Ideme na Národný pochod za život

Published On: 14. septembra 2015Categories: aktuality

Svojou účasťou na pochode chceme poukázať na nedostatočnú ochranu najdôležitejšieho ľudského práva v našej spoločnosti, a to práva na život. Od roku 1998 pomáhame osamelým tehotným ženám, obetiam domáceho násilia, týraným, zanedbávaným a zneužívaným deťom a zdravotne postihnutým ľuďom.

Poslaním neziskovej organizácie Áno pre život je ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a ochrana ľudského života v každej jeho vývinovej fáze, posilňovanie úcty voči ženám, voči materstvu, voči rodine a zasadzovanie sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácii žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí.

Od roku 1998 toto poslanie napĺňame prostredníctvom konkrétnej pomoci (ubytovanie a odborné poradenstvo) osamelým tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam domáceho násilia. Odvtedy sme pomohli už viac ako 700 ženám a ich deťom, ide o viac ako 400 detí od 0 do 18 rokov! Narodilo sa 53 detí, ktoré by sa bez našej pomoci v krízovej životnej situácii ich matkám nenarodili.

Svojou dlhoročnou prácou dvíhame hlas za tých, ktorí nemôžu kričať. Dvíhame hlas za tých, ktorí EŠTE nemôžu alebo UŽ nemôžu hájiť svoje právo na život. Dvíhame hlas aj za všetkých narodených – deti, ženy, starých a chorých. Svedčia o tom naše výsledky.

Našou účasťou na Národnom pochode za život sa chceme vyjadriť za zmeny v spoločnosti, ktoré by viedli k ochrane práva na život a dôstojnosti pre každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Potrebu týchto zmien pociťujeme predovšetkým v oblastiach ľudských práv, legislatívy, školstva, zdravotníctva a médií. Pochodom chceme vyjadriť tiež nesúhlas so všetkými formami potierania ľudskej dôstojnosti a útokmi proti ľudskému životu, zvlášť počas prenatálneho vývinu človeka.

Preto ideme 20. septembra do Bratislavy na Národný pochod za život. Pridajte sa aj Vy.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top