Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Konkrétna pomoc obetiam trestných činov v Žilinskom regióne a scitlivovanie verejnosti voči fenoménu domáceho násilia

Published On: 8. novembra 2018Categories: aktuality

Nezisková organizácia Áno pre život realizuje projekt zameraný na pomoc obetiam trestných činov a prevenciu vzniku trestných činov a násilia s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

V rámci tohto projektu sa v októbri uskutočnili prednášky v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore pre študentov škôl z Rajca a Žiliny. Prednášky boli zamerané na prevenciu vzniku závislostí, ktoré sú často dôvodom páchania rozličných trestných činov. Študenti mali možnosť prezrieť si niektoré priestory ústavu a tiež dozvedieť sa, ako prebieha liečba.

Tieto preventívne aktivity si kladú za cieľ informovať o rizikách a vychovávať deti a mládež. Nakoľko táto skupina je zvlášť zraniteľná v oblasti závislostí, čo neskôr vedie k trestnej činnosti a násiliu, je zvlášť potrebné zamerať sa preventívnu činnosť. „Sme presvedčení, že prevenciou je možné znížiť porušovanie ľudských práv v mnohých oblastiach a učiť deti a mládež k tolerancii a pomoci iným,“ uviedla Terézia Podolanová, manažérka projektu.

Pre osoby, ktoré sa stali obeťou trestného činu a potrebujú pomoc, príp. nevedia, na koho sa majú obrátiť, poskytujeme bezplatné poradenstvo v našom Poradenskom centre: bezplatná Linka pomoci non-stop 0800 12 00 24, mobil: 0911 756 029, e-mail: apz.poradna@nextra.sk.  

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný ÁNO PRE ŽIVOT n.o.

[wpnukes_gallery id=“3770″]

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

Oslava výročia svätej Gianny: 28. apríla 2024 v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach

Categories: aktuality, udalosti|

Farský úrad v Rajeckých Tepliciach v spolupráci s neziskovou organizáciou Áno pre život a hnutím Modlitby matiek srdečne pozýva na oslavu [...]

Go to Top