Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Menej odpadu – dá sa to!

Published On: 9. septembra 2020Categories: aktuality

Likvidácia odpadu sa týka každého. Na tom, ako narábame s odpadom, sa podieľa samospráva, odborníci aj každý občan – spôsobom, ako narába s odpadom, a aj tým, ako sa zaujíma o veci verejné. Môžeme sami niečo zmeniť? Pozývame Vás na ďalší zo série bezplatných seminárov, ktoré organizuje nezisková organizácia Áno pre život v rámci projektu podporeného z OP Efektívna verejná správa. Pozvánku k semináru nájdete TU.

Termín: piatok 25.9.2020

kancelária OZ Tilia Rajec (budova školy oproti kostolu)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8,30 – 9,00          Prezentácia účastníkov

9,00 – 12,00        Možnosti občanov, miestnej komunity a MVO zapojiť sa do rozhodovania o manažmentu v oblasti odpadov na lokálnej úrovni (triedenie a skládkovanie odpadu, systém zberu, nelegálne skládky)

                               Téma odpady v ekovýchove (príklady ekovýchovných programov s dosahom na miestnu komunitu)

                               Mladí reportéri pre životné prostredie (spracovanie témy odpadového hospodárstva v programe YRE)

                               Lokálne obchody, bio-obchody a bezobalový predaj – cesta k znižovaniu vytvárania odpadu

12,00 – 13,00     Prestávka na obed

13,00 – 14,30     Ako sa zapojiť do rozhodovania o projektoch v našom okolí? Workshop, práca v skupinách s využitím informácií z dopoludňajších prednášok.

14,30 – 15,30     Diskusia, konzultácie, záver

LEKTORI

Richard Medál, CEA, o. z., Trenčín

Environmentalista a občiansky aktivista. Riaditeľ a projektový manažér Centra environmentálnych aktivít, o. z., poslanec MsZ Trenčín.  Venuje sa participácii verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí, ekovýchove, programu YRE (Mladí reportéri pre životné prostredie), kampani Litter Less.

Eva Stanková, Tilia, o.z., Rajec

Projektová manažérka OZ Tilia. V Tilii dlhodobo pripravuje a koordinuje desiatky malých komunitných projektov, zameraných na ekovýchovu,  výsadbu a záchranu stromov, premenu konkrétnych lokalít na miesta pre obyvateľov. Venuje sa ekovýchove, komunitným aktivitám, ochrane prírody a praktickým opatreniam na ochranu ŽP v regióne  (www.lipy.sk).

Podujatie je bezplatné. Prihlasovanie: do 20.9.2020, kontakt Eva Stanková:stankova3@gmail.com, 0902 089 075.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top