Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Na Rajecký región sú mladí hrdí, žiť by tu ale väčšina z nich nechcela

Published On: 20. decembra 2018Categories: aktuality

Nezisková organizácia Áno pre život dala vypracovať analýzu Rajeckého regiónu z pohľadu stavu a ďalších možností rozvoja občianskej participácie. Analýza je jedným z výstupov projektu, ktorý organizácia realizuje vďaka podpore z EÚ – Operačný program Efektívna verejná správa.

Špecialisti z Agentúry Focus dokončili v novembri 2018 sociologický prieskum zameraný na participáciu občanov a spolupráce rôznych sektorov v Rajeckom regióne. Cieľom analýzy bolo identifikovať súčasný stav, príležitosti a bariéry rozvoja regiónu. Analýza bola uskutočnená formou individuálnych hĺbkových rozhovorov s predstaviteľmi vybraných samospráv, miestnymi aktivistami, zástupcami regionálne významných mimovládnych organizácií. Ďalej sa uskutočnil prieskum medzi žiakmi najvyšších ročníkov základných škôl o tom, ako vnímajú Rajecký región z hľadiska jeho možnosti na život, z hľadiska pracovných príležitostí, spoločenského a iného vyžitia.

V rámci rozhovorov boli menové rozmanité problémy života v Rajeckom regióne. Najčastejšie boli menované ako problémové miestne pracovné príležitosti a pretrvávajúca nízka úroveň miezd. Ďalej sú ako problém vnímané starostlivosť, opatera starších ľudí, zaťaženosť dopravy na miestnych komunikáciách, nedostatočný rozvoj cestovného ruchu, ako aj znečistenie životného prostredia. Za jednoznačný priestor na rozvoj regiónu považujú respondenti cestovný ruch. Je vnímaný ako prirodzená danosť regiónu – historicky, aj prírodným predurčením. Potenciál je videný najmä v rozvoji a ďalšom budovaní infraštruktúry. Celé znenie záverečnej správy z hĺbkových rozhovorov si môžete prečítať TU.

Z prieskumu medzi žiakmi vyplýva, že 90 % opýtaných hodnotí  možnosti regiónu ako veľmi alebo skôr dobré. Napriek tomu, študenti nemajú dôveru v to, že región dokáže poskytnúť dostatočné  možnosti a príležitosti k existencii. Viac ako polovica žiakov a študentov (55 %) totiž neplánuje žiť a pracovať po ukončení štúdia v Rajeckom regióne – 23% opýtaných tu „určite“ zostať nechce a 32 % „skôr“ nechce. Za najväčšie pozitívum Rajeckého regiónu považujú mladí ľudia jednoznačne prírodu. Uvádza ju až 64 % opýtaných. Druhou významnou oblasťou, na ktorú sú žiaci a študenti hrdí, je história a pamiatky regiónu. Takmer každý druhý opýtaný (46 %) je hrdý napr. na Rajecký hrad, Kuneradský kaštieľ, kostol sv. Ladislava alebo na históriu regiónu  všeobecne. Mladí ľudia v Rajeckom regióne sa zaujímajú o veci verejné,  záujem o dianie deklaruje 44 % opýtaných. Len necelá desatina z nich (9 %)  sa však angažuje v nejakej neziskovej organizácii. Informácie o živote v regióne čerpajú študenti prevažne z vlastného okruhu kamarátov a zo sociálnych sietí. Uvítali by, keby predstavitelia samospráv  so  študentmi  viac komunikovali na osobných stretnutiach či prostredníctvom verejných diskusií. Takmer polovica (44 %)  opýtaných si myslí, že v regióne je málo pracovných príležitostí,  mnohých odrádza nízka životná úroveň. Mladým chýba dostatočné športové vyžitie, takmer každý druhý žiak uvádza, že nie sú k dispozícii cyklotrasy, cyklochodníky, športová hala či ihriská. Problémom sú podľa študentov i slabé možnosti na spoločenské vyžitie. Chýbajú im kiná, zábavné parky. Záverečnú správu z prieskumu medzi žiakmi základných škôl v Rajeckom regióne si môžete pozrieť TU.

„Vďaka analýze vieme, že v našom regióne je stále čo zlepšovať, dozvedeli sme sa, čo ľuďom v regióne chýba a akými prostriedkami je možné to zlepšiť. Závery z analýzy chceme následne premietnuť do ďalších vzdelávacích seminárov, ktoré budeme v rámci projektu realizovať“, uviedla Zuzana Dobešová, projektová manažérka.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top