Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Nezisková organizácia Áno pre život už 20 rokov pomáha matkám s deťmi a rodinám v krízových situáciách

Published On: 6. júna 2018Categories: aktuality

V roku 1997 sa stretli priatelia z piatich rodín – nadšenci, ktorým neboli ľahostajné osudy iných ľudí. Chceli pomôcť ženám, ktoré sa v určitej životnej fáze nachádzali v krízovej situácii. Ich nadšenie pomáhať vyústilo do vzniku samostatnej neziskovej organizácie Áno pre život. Organizáciu zakladali s úmyslom „ženám pomáhať a ženy zamestnávať“, pretože to bol ďalší problém, ktorý vnímali – nerovnaké príležitosti, najmä pre ženy s rodičovskými povinnosťami. Nezisková organizácia Áno pre život si tento rok pripomína 20. výročie svojho založenia.

V súčasnosti medzi hlavné oblasti činnosti organizácie patrí poskytovanie ubytovania v zariadení núdzového bývania a v útulku a odborné poradenstvo osamelým tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia alebo sa ocitli bez prístrešia. V zariadení našlo pomoc už viac ako 830 matiek s deťmi. Mnohé z detí by bez podanej pomocnej ruky ich matke boli v čase krízy umiestnené do ústavnej starostlivosti.

Pre verejnosť sme otvorili Komunitné centrum, v ktorom sa realizujú programy pre rodiny ohrozené sociálnym vylúčením z celého regiónu. Ďalšími cieľovými skupinami sa stali zdravotne znevýhodnení, osamelí rodičia so školopovinnými deťmi, ženy po viacročnej materskej dovolenke, ženy diskriminované na trhu práce z dôvodu veku. Pre týchto ľudí sme v organizácii jednak vytvorili Poradenské centrá, ale tiež pracovné miesta „šité na mieru“ s ohľadom na ich rodičovské povinnosti a ich znevýhodnenie vyžijúc nástroje politiky zamestnanosti (chránené pracoviská), taktiež sme naštartovali sociálnu firmu. Týmto sme nielen rozšírili portfólio cieľovej skupiny, tiež sme uzatvorili komplexnú pomoc osobám ohrozeným sociálnym vylúčením. Ide o inovatívny projekt v prístupe riešenia integrácie týchto sociálne znevýhodnených skupín do spoločnosti,“ povedala Zuzana Dobešová z neziskovej organizácie Áno pre život.

Organizácia poskytuje aj telefonické poradenstvo prostredníctvom LINKY POMOCI 0800 12 00 24, na ktorú je možné dovolať sa bezplatne, nonstop zo všetkých sietí z celého územia SR. Pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách organizuje Áno pre život infokampaň s názvom „Domáce násilie ubližuje všetkým“. Cieľom je informovanie širokej verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na deťoch, ženách a v rodinách, taktiež o formách pomoci obetiam.

V organizácii je zrejmý sústavný rozvoj – v roku 2017 začali poskytovať terénne sociálne služby priamo v rodinách Rajeckého regiónu. Cieľom je predchádzať zlyhaniu rodín a adresnou pomocou udržať rodiny pohromade. V súčasnosti pripravujú projekt zriadenia Domova na polceste pre matky s deťmi.

[wpnukes_gallery id=“3641″]

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top