Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Nezisková organizácia Áno pre život vytvára možnosti zamestnania pre znevýhodnených na trhu práce

Published On: 5. septembra 2019Categories: aktuality

V mesiacoch máj – júl 2019 realizovala nezisková organizácia Áno pre život projekt uskutočnený vďaka podpore Nadácie SPP s názvom Práca prináša nádej na nový začiatok.

Hlavným cieľom projektu bolo  pomôcť znevýhodneným ľuďom v integrácii v bežnom živote a poskytnúť im priestor na rozvoj pracovných zručností a sociálnej integrácii. Toto chce organizácia dosiahnuť zamestnaním znevýhodnených ľudí v novovznikajúcej cukrárni. V súlade s cieľom projektu bola hlavná aktivita projektu zameraná na nákup potrebného vybavenia novovznikajúcej cukrárne v Žiline. Z prostriedkov poskytnutých Nadáciou SPP bol zakúpený mlynček na kávu a drobné vybavenie ako taniere, šálky, príbory a podobne.

Projekt pomohol pri budovaní novej cukrárne, ktorá bude mať prevádzku v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline. Pomôže ľuďom znevýhodneným na trhu práce, taktiež  ďalším ľuďom, ktorí sa budú podieľať na tvorbe sortimentu cukrárne – zamestnanci chránených dielní s výrobou zákuskov a medovníkov, dodávatelia hand-made výrobkov (mamičky na MD, dôchodcovia, ľudoví remeselníci, …). Poskytnutie práce podnieti zmenu sociálneho správania ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením a to ich aktívnu spoluúčasť na riešení svojej nepriaznivej situácie. V neposlednom rade projekt priniesol pozitívnu zmenu pohľadu verejnosti na ľudí z ohrozeného prostredia.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top