Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Nadačný fond Kia Motors

Published On: 14. mája 2014Categories: aktuality
Chránené dielne neziskovej organizácie Áno pre život

Zdravotne znevýhodnení potrebujú rovnaké príležitosti

Nezisková organizácia Áno pre život, n. o. získala podporu z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis na debarierizáciu chráneného pracoviska, v ktorom pracujú zdravotne a sociálne znevýhodnení občania.

„Naším úmyslom je skutočná integrácia osôb, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Tejto skupine osôb je potrebné vytvoriť pracovné miesta „šité na mieru“, s ohľadom na ich špecifické potreby,“ uviedla Anna Verešová, riaditeľka neziskovej organizácie. Zdravotne postihnutí ľudia musia neustále čeliť bariéram a znevýhodneniu v oblasti získania a udržania zamestnania. Vďaka projektu bude v chránenej dielni vymenená podlaha, budú vyrobené stoly vhodné pre imobilných občanov a inštalovaná nájazdová rampa na schody do dielne. Najpodstatnejšou pozitívnou zmenou pri zamestnávaní zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov je ich aktívna spoluúčasť, ktorá vedie k zmene ich sociálneho správania a plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti. Nemenej dôležitou zmenou je pohľad verejnosti na ľudí z ohrozeného prostredia. Chránená dielňa je v Rajeckom regióne známa predovšetkým výrobou medovníkov, ktoré sú zo strany verejnosti veľmi obľúbené a žiadané. Pracovníci vyrábajú taktiež bižutériu, originálne suveníry z textílií, hliny, dreva, funguje tu aj krajčírska dielňa.

Výroba medovníkov

Nezisková organizácia Áno pre život vznikla v roku 1998 za účelom pomoci tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam domáceho násilia. Poslaním organizácie je chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu. Posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu, voči rodine, vplývať na zmenu verejnej mienky voči násiliu na ženách. Zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácie žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí. Organizácia získala za svoju činnosť v oblasti sociálnej práce a inklúzie zraniteľných skupín obyvateľstva ocenenie v rámci programu Cena Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu, ďalej ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Sociálny čin roka 2013“, ocenenie predsedu Žilinského samosprávneho kraja Litteras Memoriales za dlhoročné pôsobenie v sociálnej oblasti a Cenu nadácie Orange za prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením – najmä s tehotnými ženami, matkami s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia.

Nadačný fond Kia Slovakia logo

Nadácia Pontis logo

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top