Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky

Published On: 2. októbra 2017Categories: aktuality
Podporte nás

Ministerstvo vnútra SR, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povolilo neziskovej organizácii Áno pre život, n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach konať verejnú zbierku rozhodnutím č. SVS-OVS2-2017/033995 zo dňa 26.09.2017. Registrové číslo zbierky je 000-2017-033995.

Zbierka je určená na všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv, rozvoja sociálnych služieb a vzdelania a podpory práce s deťmi, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky na pomoc členom rodín ohrozených domácim násilím alebo inou krízovou situáciou, osobám ohrozeným sociálnym vylúčením a zdravotne a sociálne znevýhodneným.

Zbierka sa koná od 20. októbra 2017 do 30. septembra 2018 na území SR, a to formou:

  1. Finančným príspevkom na číslo účtu: SK82 0900 0000 0004 2326 1907 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
  2. Dobrovoľným finančným príspevkom do prenosných pokladničiek v období 16.11.-29.11.2017.
  3. Kúpou výrobkov z chránených dielní neziskovej organizácie Áno pre život, v ktorých pracujú zdravotne a sociálne znevýhodnení občania z Rajeckého regiónu. Príspevok na verejnú zbierku tvorí 70 % z ceny výrobkov.
  4. Kúpou lístkov na Benefičný koncert, ktorý sa uskutoční 24. novembra 2017 v Bábkovom divadle v Žiline.

Ďakujeme Vám, že nám už 19 rokov pomáhate pomáhať!

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top