Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz@nextra.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz@nextra.sk

+421 903 534 894

Pomôžte osamelým tehotným ženám a matkám v núdzi s deťmi kúpou kalendára

Nezisková organizácia Áno pre život vydala na podporu žien a detí, ktoré sú obeťami domáceho násilia stolový kalendár na rok 2015. Kalendár je predmetom verejnej zbierky s registrovým číslom zbierky 000-2014-022259. Zbierka sa koná od 1. októbra 2014 do 31. marca 2015 na celom území SR.

V kalendári sú použité fotografie detí dočasne bývajúcich v Zariadení núdzového bývania a ich kamarátov. Autorom kalendára sú dlhoroční spolupracovníci organizácie – fotograf Štefan Kardoš a grafička Ladislava Repková. Tlač kalendára bola finančne podporená z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Cena kalendára je 2,50 €, z ktorej 70 % tvorí príspevok na verejnú zbierku. Výnos zbierky bude použitý na výchovno-vzdelávacie programy pre ženy a ich deti a na opravu a údržbu zariadenia, v ktorom sú ubytované.

Ďakujeme vám, že nám už 16 rokov pomáhate pomáhať!

kalendar 2015 APZ titulkaoznacenie_orezove.indd

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

Go to Top