Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Zverejnenie čistého výnosu zbierky

Published On: 23. júna 2015Categories: aktuality

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy potvrdilo vyúčtovanie verejnej zbierky, ktorej konanie bolo neziskovej organizácii Áno pre život n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach povolené rozhodnutím MV SR č. SVS-OVS3-2014/022259 z 12. augusta 2014. Zbierka bola realizovaná v období od 1. októbra 2014 do 31. marca 2015.

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 5 653,55 EUR. Finančné prostriedky boli získané:

  • ako dobrovoľné príspevky na osobitný účet
  • predajom stolových kalendárov na rok 2015
  • predajom vstupeniek na benefičný koncert, ktorý sa konal 25.01.2015 v priestoroch Bábkového divadla v Žiline.

Náklady uhradené z verejnej zbierky vo výške 148,20 EUR  boli vynaložené na zaplatenie poplatku SOZA. Ostatné náklady boli pokryté dobrovoľníckou prácou, sponzorskými príspevkami a darmi.

Čistý výnos zbierky tvorí suma 5 505,35 EUR a bol použitý na úhradu nákladov na výchovné a vzdelávacie programy pre osamelé tehotné ženy v núdzi a matky s deťmi – obete domáceho násilia v súlade s povoleným účelom.

Verejnoprospešným účelom zbierky bolo získať finančné prostriedky na výchovné a vzdelávacie programy pre osamelé tehotné ženy v núdzi a matky s deťmi – obete domáceho násilia dočasne bývajúce v Domove Gianny B. Mollovej. Výnos zo zbierky bol využitý na poskytovanie sociálneho poradenstva, poradenstva špeciálneho pedagóga, kurz počítačovej gramotnosti  a výcvik filiálnej terapie – rozvoja rodičovských zručností.

Týmto chceme zároveň poďakovať všetkým, nám známym i neznámym darcom, ktorí verejnú zbierku podporili.

V súlade so zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme prehľad nákladov verejnej zbierky a prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky našej organizácie. Predbežnú a záverečnú správu verejnej zbierky nájdete tu.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top