Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Rovnaké príležitosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí

Published On: 18. novembra 2014Categories: aktuality

OdP1090159 novembra 2014 začala nezisková organizácia realizovať projekt podporený Nadáciou Granvia. Nadácia vo svojom grantovom kole podporila 9 projektov. Zo Žilinského kraja bol ako jediný vybratý projekt našej organizácie. Ide v ňom o vybavenie nových priestorov chráneného pracoviska „Darčeky@káva“, ktoré v súčasnosti sídli v priestoroch mestského úradu v Rajeckých Tepliciach. Zámerom je presťahovanie predajne do väčších priestorov a spojenie prevádzky obchodu s turistickou informačnou kanceláriou. Pracujú tu 2 zdravotne znevýhodnení zamestnanci, z toho 1 na invalidnom vozíku. Z kultúrno-spoločenského hľadiska môže predajňa v nových priestoroch presahovať svoj rozmer – bude miestom pre spoločné stretávanie sa, miestom pre usporadúvanie rôznych diskurzov, či kultúrnych prezentácií. Sortiment predajne tvoria výrobky chránených dielní, medovníky z vlastného chráneného pracoviska „Remeselné dielne“ a výrobky od občanov regiónu (matiek, dôchodcov, umelcov, remeselníkov) určené na komisionálny predaj. Ďalším zámerom projektu je udržanie pracovných miest pre 3 zdravotne znevýhodnených a 1 sociálne znevýhodnenú pracovníčku organizácie a vytvorenie nového pracovného miesta pre znevýhodneného zamestnanca. Ďalšou aktivitou je aktívna mediálna kampaň. Hlavným poslaním informačných aktivít je propagácia výroby medovníkov na chránenom pracovisku „Remeselné dielne“ a ponuka upratovacích a záhradníckych prác sociálnej firmy LABORE, aby sa informácia o ponuke výrobkov a služieb dostala čo najbližšie k potenciálnym zákazníkom.

Najdôležitejším prínosom celého projektu, že má potenciál naštartovať dlhodobú pozitívnu zmenu u ľudí ohrozených sociálnym vylúčením.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

Go to Top