Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Spokojnosť mladých ľudí so životom v Rajeckom regióne. Dotazníkový prieskum.

Published On: 18. októbra 2018Categories: aktuality

Nezisková organizácia Áno pre život zisťuje názory žiakov a študentov o formách a stave občianskej angažovanosti v Rajeckom regióne, o záujme o veci verejné a budúcom rozvoji regiónu. Prieskum organizuje v rámci projektu „Rozvinutá občianska participácia a efektívna verejná správa v Rajeckom regióne“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Efektívna verejná správa.

V súčasnosti prebieha dotazníkový prieskum zameraný na témy občianskej angažovanosti a budúcnosti mladých ľudí v Rajeckom regióne, ktorý je súčasťou podrobnej analýzy. „Zaujíma nás názor žiakov najvyšších ročníkov na základných školách, študentov stredných a vysokých škôl, ktorí majú trvalý pobyt na území Rajeckého regiónu. Cieľom je vychovať novú generáciu aktívnych občanov a využiť potenciál spolupráce v regióne, ktorý tu existuje,“ uviedla Zuzana Dobešová, riaditeľka Áno pre život.

Dotazník sa vypĺňa on-line. Šetrenie prebieha do 10.11.2018 a je anonymné. Výsledky z prieskumu budú spracované v záverečnej správe, ktorá bude analyzovať súčasný stav spolupráce, participácie občanov v Rajeckom regióne a bude doplnená výhľadovými trendmi na jej zlepšenie. Znenie záverečnej správy bude dostupné na www.anoprezivot.sk.

„Zároveň pozývame aktívnych ľudí, organizácie, podnikateľov, predstaviteľov samospráv na bezplatné vzdelávacie semináre, ktoré majú účastníkov povzbudiť v záujme o veci verejné, naučiť sa komunikovať a rozhodovať o verejných otázkach,“ uviedla Zuzana Dobešová. Semináre zastrešuje nezisková organizácia Áno pre život. Viac informácií o seminároch nájdete TU.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top