Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Úspešná kampaň „Domáce násilie ubližuje všetkým“

Published On: 27. novembra 2017Categories: aktuality

Nezisková organizácia Áno pre život má za sebou úspešnú kampaň venovanú problematike domáceho násilia, ktorou chce informovať širokú verejnosť o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na deťoch, ženách a v rodinách, taktiež o formách pomoci obetiam.

Kampaň odštartovala besedou „Násilie v rodinách – tajné bolesti obetí“ a vyvrcholila Benefičným koncertom pre ľudí v núdzi. Pozvanie na besedu prijali odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti práce s ohrozenými osobami – psychologička Janka Šípošová, zakladateľka poradní Pomoc obetiam násilia; Anna Verešová, zakladateľka neziskovej organizácie Áno pre život, členka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zaujímavým hosťom bol aj Jaroslav Straka, odborný garant, ktorý vedie Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Detve. Hovorilo sa o najzraniteľnejších členoch rodín – ženách, deťoch, starých, chorých, ale taktiež o mužoch. Bol predstavený prínos novoprijatého zákona o obetiach trestných činov a taktiež možnosti spolupráce jednotlivých subjektov, ktorí prichádzajú do kontaktu s obeťami násilia. Zároveň sa potvrdilo, že najlepšia pomoc sa obeti dostane pri dodržiavaní multidisciplinárneho prístupu.

Vyvrcholením celej kampane bol Benefičný koncert pre ľudí v núdzi, ktorý sa uskutočnil v útulných priestoroch Bábkového divadla v Žiline. Koncert svojím vystúpením podporili žiaci z orchestra Základnej umeleckej školy v Rajci pod vedením Juraja Hodasa, ďalej to boli hudobníci zo žilinskej kapely Doris Day. Výber hlavných hviezd tohto ročníka benefičného koncertu súvisel s búraním predsudkov a predchádzaniu akejkoľvek diskriminácie – publiku sa predstavila rómsko-slovenská kapela F6. Vďaka všetkým hosťom sme dostali veľa pozitívnych spätných väzieb od divákov.

Kampaň s názvom „Domáce násilie ubližuje všetkým“ bola zorganizovaná pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí (19. november) a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách (25. november). Medzi sprievodné podujatia kampane patrili interaktívne besedy so študentmi gymnázií a stredných škôl, mediálne výstupy a verejná zbierka, ktorej výťažok je venovaný ženám a ich deťom – obetiam domáceho násilia, ktorým poskytuje odbornú pomoc nezisková organizácia Áno pre život.

Tohtoročná kampaň bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Mediálne kampaň podporili Rádio Lumen, TV Lux a časopis Naša Žilinská diecéza.

[wpnukes_gallery id=“3509″]

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top