Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

V neziskovej organizácii Áno pre život učíme deti myslieť na bezpečnosť

Published On: 5. júna 2020Categories: aktuality

V mesiacoch marec – júl 2020 realizujeme v našej organizácii projekt s názvom Naučme sa byť v bezpečí, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

Zámerom projektu je viesť deti a mladých ľudí k zodpovednosti za bezpečnosť svojho okolia, za svoje zdravie. Do nášho zariadenia prichádzajú deti a mladí ľudia, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách a často žili v prostredí, ktoré ich nijako neviedlo k zodpovednosti za svoje okolie, za seba, druhých, čo vyúsťuje do rôznych problémov v správaní. Príčinou je najmä to, že tieto deti nezažili bezpečné prostredie, bezpečné vzťahy. V našej organizácii sa túto skutočnosť snažíme zmeniť a naučiť ich dbať o bezpečnosť prostredia, v ktorom žijú, aby sme zabránili vzniku začarovaného kruhu, kde by deti v dospelosti preniesli nesprávne návyky aj na svoje vlastné deti.

Vďaka finančnej podpore sme mohli kúpiť bezpečnostné prvky do interiéru aj exteriéru Domova G. B. Molla (chrániče na rohy stola, cyklistické prilby, stojany na bicykle…). Počas bežných každodenných situácií učíme deti, že hračky, bicykle a ostatné veci majú svoje miesto, kde ich treba odložiť, aby nedošlo k zraneniu. Taktiež, že pri jazde na bicykli je potrebná prilba. Deti sa učia predvídať nebezpečenstvo, vyhodnotiť situáciu a správne zareagovať. Podpornou aktivitou projektu je tiež filiálna terapia, ktorá pomáha deťom vytvoriť si pevnejšie vzťahy so svojimi matkami, rozvíja rodičovské zručnosti a celkovo prispieva k pocitu bezpečia u detí.

Okrem odbornej pomoci, ktorú deťom a matkám v krízových životných situáciách dlhodobo poskytujeme, vnímame potrebu vytvárania bezpečnejšieho prostredia v budove a vonkajších priestoroch zariadenia a systematickejšom neformálnom vedení detí a matiek k uvedomovaniu si nebezpečenstva a správnej reakcii naň. Kombinácia takejto pomoci prináša postupne pozitívne výsledky, preto v podobných aktivitách plánujeme pokračovať aj po ukončení projektu.

[wpnukes_gallery id=“4273″]

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

Oslava výročia svätej Gianny: 28. apríla 2024 v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach

Categories: aktuality, udalosti|

Farský úrad v Rajeckých Tepliciach v spolupráci s neziskovou organizáciou Áno pre život a hnutím Modlitby matiek srdečne pozýva na oslavu [...]

Go to Top