Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

V Rajeckých Tepliciach sa bude konať jubilejný XX. ročník konferencie Vyber si život

Published On: 24. januára 2018Categories: aktuality

„Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho zmyslu“ je názov jubilejného XX. ročníka medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 24. marca 2018 v Rajeckých Tepliciach ako jedno z hlavných podujatí v rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Organizátormi sú Fórum života a Áno pre život, n. o.

Cieľom konferencie je získať čo najkomplexnejší pohľad na problematiku výchovy, osobitne vo vzťahu k ochrane života, ako aj získať nové metódy a prístupy v šírení pro-life kultúry v spoločnosti. Prednášajúci odborníci vo svojich príspevkoch zohľadnia viaceré uhly pohľadu na problematiku výchovy vzdelávania k ochrane života, počnúc rodinným prostredím, cez školstvo, občiansku spoločnosť, až po pastoračný rozmer problematiky. Súčasťou konferencie bude aj udelenie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života v troch kategóriách – slovenská osobnosť, zahraničná osobnosť a organizácia.

REGISTRÁCIA A ORGANIZAČNÉ POKYNY

Registrovať sa môžete do 20. marca 2018 nasledujúcimi spôsobmi:

  1. cez registračný formulár
  2. e-mailom na adresách: apz.projekty@gtsmail.sk, kancelaria@forumzivota.sk
  3. poštou na adrese: ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

Miesto konania: Veľká zasadačka Mestského úradu, Námestie SNP 1, Rajecké Teplice. Mesto je situované na strednom Slovensku, 10 km od krajského mesta Žilina na ceste do Prievidze. Zo Žiliny premávajú do Rajeckých Teplíc vlaky aj autobusy.

Účastnícky poplatok: 20,- EUR; študenti a zdravotne postihnutí: 10,- EUR.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté:  náklady na konferenciu, konferenčný balíček, recepcia po udeľovaní Ceny Antona Neuwirtha (piatok večer). Občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, minerálka). Obed v druhý deň konferencie si účastníci podujatia zabezpečujú individuálne. V prípade účasti iba na jednom z dvoch dní konferencie sa výška konferenčného poplatku znižuje na polovicu. Túto skutočnosť je potrebné označiť pri prihlasovaní sa na konferenciu.

Poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, v hotovosti pri prezentácii, alebo bankovým prevodom na číslo účtu IBAN SK6109000000000422874576,  variabilný symbol: 311. Do kolónky „Popis/účel platby“ je potrebné uviesť meno (fyzická osoba) alebo názov organizácie (právnická osoba). Prosíme účastníkov, aby sa potvrdením o úhrade účastníckeho poplatku preukázali pri registrácii. Na konferenciu je možné v rámci jednej prihlášky uviesť viacerých účastníkov.

Ubytovanie: Ubytovanie nie je súčasťou účastníckeho poplatku. Je možné si ho zabezpečiť individuálne v niektorom z ubytovacích zariadení v Rajeckých Tepliciach a okolí, zoznam ubytovacích možností s kontaktmi nájdete na webovej stránke www.rajeckapohoda.sk. Vzhľadom na veľkú vyťaženosť ubytovacích zariadení v kúpeľnom meste Rajecké Teplice odporúčame včasné riešenie ubytovania v prípade záujmu.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top