Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

V Rajeckých Tepliciach sa hovorilo o médiách a ohrození ľudskej dôstojnosti

Published On: 23. marca 2015Categories: aktuality
Podporte nás Áno pre život n.o.

17. ročník dvojdňovej medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorá sa konala v Rajeckých Tepliciach v dňoch 20. – 21. marca, bol venovaný téme Médiá a ohrozenie ľudskej dôstojnosti. Príhovorom ho otvorila Anna Verešová, riaditeľka neziskovej organizácie Áno pre život, ktorá podujatie spolu s Fórom života zastrešuje. Ako povedala, hodnota človeka nespočíva v jeho zásluhách alebo vlastnostiach, ale v jeho samotnom bytí. „Ľudská dôstojnosť je často pošliapavaná a nerešpektovaná. Prajem nám všetkým, aby sme mali po tejto konferencii dostatok síl ísť do terénu a robiť všetko pre to, aby sa to nedialo,“ dodala Anna Verešová. Primátorka Rajeckých Teplíc Katarína Hollá predstavila účastníkom históriu a súčasnosť tohto kúpeľného mesta, ktoré už tradične hostí konferenciu Vyber si život. Europoslankyňa Anna Záborská, pod ktorej záštitou sa podujatie konalo, prirovnala ľudskú dôstojnosť k stromu, ktorý prináša ovocie: „Ovocím tohto stromu je sloboda myslenia, prejavu, vierovyznania, aj sloboda svedomia. Ak sa o tento strom nestaráme, sme svedkami násilia a ohrozovania ľudskej dôstojnosti.“

Jozef Kováčik, bývalý riaditeľ Tlačovej kancelárie KBS a súčasný programový riaditeľ TV Lux, sa vo svojej prednáške zameral na tému Manipulácia v komunikácii. Priblížil prítomným prierez históriou médií a ich narastajúcej moci, a zameral sa na základné problémy manipulácie s informáciami. Ako uviedol, v súčasnosti práve masmédiá do veľkej miery rozhodujú o tom, ktoré témy sú v spoločnosti kľúčové, a poukázal na niekoľko príkladov formovania verejnej mienky týmto spôsobom. Zahraničný hosť Don Ilario Rolle – mimochodom aj jeden z tohtoročných laureátov Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života – sa dlhé roky venuje problematike ochrany detí a mládeže pred zneužitím v kyberpriestore, čo bolo aj ústrednou témou jeho prednášky. Ako poznamenal, „v skutočnom živote všetci ochraňujeme svoje deti, prečo si teda tak málo uvedomujeme potrebu ich ochrany na internete?“ Pozval všetkých rodičov, učiteľov a výchovných pracovníkov k tomu, aby tomuto problému venovali zvýšenú pozornosť a prispeli tak k správnej a zdravej formácii budúcich generácií.

Juraj Holdoš z Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zameral na vzťah mladých ľudí k internetu z patologického hľadiska, teda cez prizmu závislosti. Aplikoval vedecké a psychologické poznatky na slovenskú mládež. Podľa jeho slov existuje množstvo závislostí v súvislosti s internetom – počínajúc virtuálnymi priateľstvami, ktoré nahrádzajú tie skutočné, cez on-line gamblerstvo, kyberpornografiu, až po závislosť od vyhľadávania informácií na internete. Upozornil na potrebu odborne sa venovať tomuto fenoménu, ktorý je vo všeobecnosti veľmi rozšírený, ale často je problém ho pomenovať a uvedomiť si jeho závažnosť. Po skončení prednášok pokračoval večer slávnosťou udeľovania Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života, spestrený vystúpením operného sólistu Františka Balúna v sprievode klaviristky Márie Draveckej.

Druhý deň konferencie Vyber si život pokračoval cyklom prednášok, v ktorom vystúpili europoslankyňa Anna Záborská, členka Výboru pre rodovú rovnosť a pracovníčka Fóra života Mária Raučinová, a manželia Rút a František Valašíkovci, ktorí sa venujú hrozbám pornografického priemyslu. Anna Záborská hovorila o mnohých ľudskoprávnych dokumentoch, ktoré v praxi nie sú dodržiavané a upozornila na to, že kontrola v tejto oblasti nie je postačujúca. Ako poznamenala, stále častejšie prichádzajú návrhy dokumentov, ktoré nie sú prijateľné v súvislosti s rešpektom voči ľudskej dôstojnosti a tomuto problému čelí množstvo európskych krajín. Podľa Anny Záborskej je potrebné, aby sa jednotlivé štáty jasne vymedzili v oblasti hodnôt a snažili sa ich presadiť ako na národnej, tak aj na európskej úrovni, pretože dôsledky hazardovania v tejto sfére môžu mať ďalekosiahle následky pre budúcnosť človeka. Mária Raučinová sa vo svojom príspevku zamerala na tému dôstojnosti ženy, ktorá vyplýva z jej pohlavného určenia a poslania a predstavila tri základné rozmery tejto dôstojnosti – materský, panenský a profetický. Podľa Márie Raučinovej ženy v súčasnosti musia čeliť rôznym zásahom do svojej dôstojnosti, ako príklad uviedla to, že názory žien sú marginalizované oproti mužom najmä v rozhodovacích procesoch, skúsenosti žien sú podceňované a nedostatočne využívané, materstvo a starostlivosť o rodinu nie sú spoločensky rovnako cenené ako profesijný život, a zanedbateľné nie sú ani zásahy do dôstojnosti v biologickom a psychologickom zmysle, napríklad v podobe potratov, antikoncepcie či skorej sexualizácie, ktorá so sebou prináša stratu prirodzenej cudnosti a intímneho priestoru ženy. Manželia Rút a František Valašíkovci spravujú na Slovensku stránku www.pornojeloz.sk a sústreďujú sa tak na poukázanie na nástrahy pornopriemyslu. Podľa Františka Valašíka je potrebné o tejto téme hovoriť aj preto, že s ľahkou prístupnosťou internetu sa značne rozšírila aj pornografia, ktorá deformuje prirodzené vzťahy medzi mužom a ženou, ako aj výchovu mladých ľudí pre ich budúce rodinné poslanie. Ako dodal, jedným z najväčších nepriateľov v tomto smere sú médiá, ktoré často propagujú voľné vzťahy a relativizujú dôležitosť úcty a dôstojnosti v partnerskom vzťahu.

Popoludňajší blok sa začal prednáškou Terézie Rončákovej z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá hovorila o liberálnej atmosfére v médiách na príklade referendového mediálneho diskurzu. Poukázala na skutočnosť, že väčšina médií sa postavila proti obsahu referenda a v dôsledku tejto skutočnosti sa téma rodiny komunikovala v spoločnosti vo veľmi obmedzenej miere. Stredobodom diskusie sa namiesto toho stala obhajoba homosexuálov ako „utlačovanej menšiny“. Politológ Ján Baránek hovoril o mediokracii na Slovensku a takisto sa dotkol jej vplyvu na výsledok referenda o rodine. Zhodnotil, že jednou z príčin jeho neúspechu bola absencia seriózneho mienkotvorného konzervatívneho denníka, v ktorom by bol priestor na zmysluplné komunikovanie hodnôt prirodzenej rodiny. Zdôraznil tiež úlohu tretieho sektora v období, keď zápasíme o charakter štátu. Imrich Gazda z Katedry žurnalistiky Filozofickej univerzity KU nadviazal na jeho slová prezentáciou projektu nového konzervatívneho denníka, ktorý by túto mediálnu medzeru mohol vyplniť. Na záver konferencie vystúpil Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné Cirkvi vo Vatikáne. Poukázal na nadprirodzený rozmer atribútu ľudskej dôstojnosti každého človeka. Zdôraznil, ako veľmi je v dnešnej dobe potrebné účinne komunikovať pravdu, avšak so zreteľom na úroveň tejto komunikácie, bez toho, aby sme sa znížili k manipulatívnym taktikám tak často používaným v mediálnom svete.

Program konferencie Vyber si život, ktorá je jednou z hlavných sprievodných akcií kampane 25 marec – Deň počatého dieťaťa – vyvrcholil vo večerných hodinách svätou omšou v kostole v Rajeckých Tepliciach. Budúcoročný 18. ročník sa uskutoční v dňoch 18. – 19. marca 2016.

Danka Jacečková, Martin Gazdík

[wpnukes_gallery id=“1505″]

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top