Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Vyhodnotenie verejnej zbierky 2017-2018

Published On: 27. novembra 2018Categories: aktuality
Podporte nás - Áno pre život n.o.

Ministerstvo vnútra SR, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povolilo neziskovej organizácii Áno pre život, n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach rozhodnutím č. SVS-OVS2-2017/033995 zo dňa 26.09.2017 konať verejnú zbierku pod registrovým číslom zbierky 000-2017-033995 na všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv, rozvoja sociálnych služieb a vzdelania a podpory práce s deťmi, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky na pomoc členom rodín ohrozených domácim násilím alebo inou krízovou situáciou, osobám ohrozeným sociálnym vylúčením a zdravotne a sociálne znevýhodneným.

Zbierka bola realizovaná v období od 20. októbra 2017 do 30. septembra 2018.

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 3 902,60 €. Finančné prostriedky boli získané:

  • ako dobrovoľné príspevky na osobitný účet
  • predajom medovníkov a suvenírov
  • predajom vstupeniek na benefičný koncert, ktorý sa konal 24.11.2017 v Bábkovom divadle Žilina.

Náklady uhradené z verejnej zbierky vo výške 712,05 € boli vynaložené na nákup surovín, materiálu potrebných na výrobu predmetov a na zakúpenie licencie SOZA. Ostatné náklady boli pokryté dobrovoľníckou prácou, grantom, sponzorskými príspevkami a darmi.

Čistý výnos zbierky tvorí suma 3 190,55 € a bol použitý na pokrytie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti zdravotne a sociálne znevýhodnených v súlade s povoleným účelom zbierky.

Týmto chceme zároveň poďakovať všetkým, nám známym i neznámym darcom, ktorí verejnú zbierku podporili.

V súlade so zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme prehľad nákladov verejnej zbierky a prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky. Predbežnú a záverečnú správu verejnej zbierky nájdete TU.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top