Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz@nextra.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz@nextra.sk

+421 903 534 894

Vyhodnotenie verejnej zbierky 2019 – 2020

Published On: 26. novembra 2020Categories: aktuality
Podporte nás - Áno pre život n.o.

Ministerstvo vnútra SR, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povolilo neziskovej organizácii Áno pre život, n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach rozhodnutím č. SVS-OVS2-2019/027850zo dňa 15.08.2019 konať verejnú zbierku pod registrovým číslom zbierky 000-2019-027850 na všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv, rozvoja sociálnych služieb a vzdelania a podpory práce s deťmi, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky na pomoc členom rodín ohrozených domácim násilím alebo inou krízovou situáciou, osobám ohrozeným sociálnym vylúčením a zdravotne a sociálne znevýhodneným.

Zbierka bola realizovaná v období od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2020.

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 2 394,90 . Finančné prostriedky boli získané:

  • ako dobrovoľné príspevky na osobitný účet
  • predajom medovníkov a zákuskov
  • predajom vstupeniek na benefičný koncert, ktorý sa konal 25.11.2019 v Bábkovom divadle Žilina.

Náklady uhradené z verejnej zbierky vo výške 594,14 € boli vynaložené na zaplatenie poplatku za doménu web stránky www.anoprezivot.sk, na odmeny pre účinkujúcich, zakúpenie licencie SOZA, úhradu služieb a energií Bábkového divadla Žilina. Ostatné náklady boli pokryté príspevkom Žilinského samosprávneho kraja, dobrovoľníckou prácou, sponzorskými príspevkami a darmi.

Čistý výnos zbierky tvorí suma 1 800,76 a bol použitý na rozvoj sociálnych služieb a na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti zdravotne a sociálne znevýhodnených v súlade s povoleným účelom zbierky.

Týmto chceme zároveň poďakovať všetkým, nám známym i neznámym darcom, ktorí verejnú zbierku podporili.

V súlade so zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme prehľad nákladov verejnej zbierky a prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky. Predbežnú a záverečnú správu verejnej zbierky nájdete TU.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

Oslava výročia svätej Gianny: 28. apríla 2024 v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach

Categories: aktuality, udalosti|

Farský úrad v Rajeckých Tepliciach v spolupráci s neziskovou organizáciou Áno pre život a hnutím Modlitby matiek srdečne pozýva na oslavu [...]

Go to Top