Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Vyhodnotenie verejnej zbierky

Published On: 9. augusta 2016Categories: aktuality

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy povolilo neziskovej organizácii Áno pre život n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach rozhodnutím č. SVS-OVS3-2015/022981 z 21. augusta 2015 vykonať verejnú zbierku pod registrovým číslom zbierky 000-2015-022981 na všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv, rozvoja sociálnych služieb a vzdelania a podpory práce s deťmi, ktorej výnos bude použitý na pomoc členom rodín ohrozených domácim násilím alebo inou krízovou situáciou, osobám ohrozeným sociálnym vylúčením a zdravotne a sociálne znevýhodneným osobám.

Zbierka bola realizovaná v období od 15. septembra 2015 do 30. júna 2016.

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 12 720,19 EUR. Finančné prostriedky boli získané:

  • ako dobrovoľné príspevky na osobitný účet
  • predajom medovníkov a suvenírov
  • predajom vstupeniek na benefičný koncert, ktorý sa konal 19.11.2015 v Dome umenia Fatra v Žiline.

Náklady uhradené z verejnej zbierky vo výške 876,40 EUR  boli vynaložené na propagáciu benefičného koncertu (inzercia), zakúpenie licencie audiovizuálu k seriálu  „Tajné životy“, licencie SOZA, prenájom koncertnej sály, tlač vstupeniek. Ostatné náklady boli pokryté dobrovoľníckou prácou, sponzorskými príspevkami a darmi.

Čistý výnos zbierky tvorí suma 11 843,79 EUR a bol použitý na úhradu nákladov na výchovné, vzdelávacie a odborné programy poskytnuté cieľovej skupine v súlade s povoleným účelom (poskytovanie sociálneho poradenstva, poradenstva špeciálneho pedagóga, kurz počítačovej gramotnosti, Hrová terapia a ergoterapia).

Týmto chceme zároveň poďakovať všetkým, nám známym i neznámym darcom, ktorí verejnú zbierku podporili.

V súlade so zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme prehľad nákladov verejnej zbierky a prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky. Predbežnú a záverečnú správu verejnej zbierky nájdete TU.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top