Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Vzťahom k bezpečiu

Published On: 22. júla 2019Categories: aktuality

Nezisková organizácia Áno pre život realizuje projekt, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

Zámerom projektu je napomôcť pri vytváraní bezpečného prostredia v rodinách detí, ktoré prežili rôzne traumatické udalosti alebo sa v krízovej situácii práve nachádzajú. Cieľovou skupinou sú zanedbávané, týrané a zneužívané deti, obete domáceho násilia, ktoré sú prechodne umiestnené v zariadení núdzového bývania, ale tiež deti z rodín Rajeckého regiónu, ktorým organizácia poskytuje dlhodobo pomoc a podporu.

„Bezpečie deťom poskytuje najmä zdravá vzťahová väzba s rodičom. V prípade jej narušenia, a tým aj pocitu bezpečia, vznikajú u detí zranenia, ktoré poznačia ich život. Pomocou arteterapie, filiálnej terapie, špeciálnopedagogickým a psychologickým poradenstvom chceme podporiť znovunadviazanie vzťahu rodič – dieťa, ponúknuť rodičom možnosti a spôsoby riešenia výchovných problémov a predovšetkým pomôcť deťom s emóciami, s ktorými mnohokrát zápasia“ uviedla vedúca Domova G.B.Molla Daniela Augustínová.

„Do nášho zariadenia núdzového bývania prichádzajú matky s deťmi, ktoré žili dlhodobo v patologickom prostredí. Ide často o deti so syndrómom CAN. Bezpečie deťom prináša pevný a zdravý vzťah v rodine, so vzťahovými osobami. Našim matkám však často chýbajú rodičovské zručnosti, pretože sa ich sami nemali kde naučiť. Už viac ako 15 rokov pracujeme s matkami na rozvoji a posilnení rodičovských kompetencií v rámci Filiálnej terapie. V r. 2015 sme tento program nadstavili o program Terapia hrou, pri ktorej sa môžeme viac zamerať na psychoterapiu detí a zároveň poskytnúť spôsoby riešenia výchovných problémov matkám. Tieto programy majú dobré výsledky u matiek i u detí. Deti sú smelšie, viac kooperujú, matky rozumejú pocitom detí. Postupne sa prehlbujú vzťahové väzby medzi rodičom a dieťaťom, dôvera a pocit bezpečia. A to je jedným z cieľov našej práce, preto v týchto programoch budeme pokračovať aj v budúcnosti“ hovorí koordinátorka projektu Terézia Podolanová.

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top