Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Zriadenie mini telocvične pre matky s deťmi v núdzi vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja

Published On: 5. septembra 2019Categories: aktuality
Výročné správy áno pre život n.o.

V mesiacoch júl – august 2019 realizovala nezisková organizácia Áno pre život projekt zameraný na zabezpečenie športových a voľnočasových aktivít a podujatí. Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Zámerom projektu bolo ponúknuť deťom, mladým ľuďom a ich matkám ohrozeným sociálnym vylúčením alebo prežívajúcich krízovú situáciu alternatívy trávenia voľného času. Šport a pohyb prinášajú uvoľnenie, pokoj a pozitívne pocity, čo môže pomôcť pri zvládaní ťažkých životných situácií. Projekt sledoval cieľ naučiť deti a ich matky zmysluplne tráviť voľný čas aj prostredníctvom pohybu a športu a tiež zabezpečiť znevýhodneným ľuďom dostupné možnosti športovej činnosti.

Vďaka grantovej podpore sa uskutočnilo športové popoludnie v priestoroch G. B. Molla, kde mali deti a ich matky možnosť zapojiť sa do rôznych zábavných športových činností. Boli to ukážky, ako môžu neskôr mamy tráviť aktívne svoj voľný čas s deťmi. V auguste sa matky s deťmi zúčastnili výletu na Oravu, kde si napriek nepriaznivému počasiu pozreli oravskú prírodu.

Trvalým prínosom projektu je zakúpenie posilňovacích pomôcok a zriadenie mini posilňovne priestoroch zariadenia, ktorá bude slúžiť matkám a deťom v núdzi. V nepriaznivom počasí, keď nie je možné využiť na pohybové aktivity exteriérové priestory, budú môcť cvičiť a odreagovať sa od životných problémov aj v interiéri. Tieto pomôcky nájdu využitie pre mnohých klientov zariadenia.

[wpnukes_gallery id=“4016″]

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top