Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov Áno pre život, n. o.

Published On: 27. februára 2015Categories: aktuality

Vďaka projektu „Kvalitné sociálne služby pre rodiny s deťmi ohrozené sociálnym vylúčením v Rajeckom regióne“, ktorý bol podporený v Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, sa podarilo našej neziskovej organizácii zvýšiť odbornú úroveň zamestnancov prostredníctvom akreditovaných výcvikov.

V priebehu projektu absolvovali zamestnanci 6 odborných vzdelávaní a zúčastnili sa 2 pracovných stáží na preferovaných zahraničných pracoviskách. Išlo o tieto vzdelávania:

Pracovná rehabilitácia a podporovaná práca – pod vedením PhDr. Eleny Kopcovej, PhD. a p. Nory Horváthovej. Kurzu sa zúčastnilo 10 zamestnancov, ktorí sa na kurze oboznámili s pojmom a obsahom pracovnej rehabilitácie, prácou s klientom v procese pracovnej rehabilitácie či tvorbe rehabilitačných plánov.

Psychiatrické minimum – pod vedením MUDr. Ladislava Kvasničku, ktorý frekventantom sprostredkoval základný náhľad do psychiatrie, psychoterapie a pomohol zlepšiť vnímavosť a profesionálny prístup k užívateľom služieb trpiacim psychiatrickým ochorením. Kurz absolvovalo 7 zamestnancov organizácie.

Akreditovaný výcvik Terapeutické techniky v sociálnej práci, modul: Arteterapia – pod vedením PhDr. Jaroslavy Malček. Výcvik absolvovali 2 zamestnankyne organizácie, ktoré sa dozvedeli o efektívnom využití arteterapie v poradenskej a rezidenciálnej starostlivosti o klienta so sociálnymi problémami.

Akreditovaný výcvik Mediátor, ktorý absolvovala 1 zamestnankyňa organizácie. Získala základné vedomosti a zručnosti z jednotlivých oblastí mediácie a sociálnoprávnej ochrany. V rámci svojho pôsobenia môže podporiť zabezpečenie pozitívnej zmeny u klienta so sociálnymi problémami.

Akreditovaný výcvik Sociálno-psychologický výcvik, na ktorom si 3 zamestnankyne rozšírili, príp. nadobudli nové komunikačné zručnosti pri práci s klientom. Taktiež získali zručnosti ako zvládať rôzne záťažové situácie.

Intenzívny vzdelávací program Terapia hrou – filiálna terapia – pod vedením uznávanej odborníčky Mgr. Zuzany Tatárovej. Ide o nadstavbu filiálnej terapie, rozšírenie o psychoterapeutické zručnosti lektora pri práci s deťmi. Vzdelávanie absolvovala 1 zamestnankyňa, ktorá nadobudla zručnosti poradenskej práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku.

V dňoch 2.-3.10.2014 sa zamestnanci a spolupracovníci organizácie zúčastnili dvoch zahraničných pracovných stáží v Prahe. Zamestnanci chránených pracovísk, sociálnej firmy Labore, pracovníci dohliadajúci na výkon ergoterapie navštívili pracoviská občianskeho združenia FOKUS Praha, konkrétne sociálnu firmu „ZAHRADA“ a sociálnu firmu „Jůnův statek“. Účastníci sa mali možnosť porozprávať s manažérmi oboch sociálnych firiem, porovnali fungovanie sociálnych podnikov v podmienkach SR a ČR. Cieľom pracovnej cesty bolo získanie teoretických a praktických znalostí s vedením sociálnej firmy, tiež znalosti o legislatívnych normách sociálneho podnikania v ČR. Tieto účastníci získali priamo na mieste v rozhovoroch s manažérmi sociálnych firiem. Získané vedomosti budú uplatnené pri tvorbe strategických plánov sociálnej firmy LABORE a taktiež pri chránených pracoviskách „Remeselné dielne“ a „Darčeky@káva“.

Sociálni pracovníci a poradcovia navštívili významné občianske združenie Bílý kruh bezpečí (BKB), ktoré už od roku 1991 poskytuje odbornú pomoc, vrátane morálnej a emocionálnej podpory, obetiam trestných činov a obetiam domáceho násilia. Účastníci mali možnosť porozprávať sa priamo s Mgr. Petrou Vitoušovou, dlhoročnou odborníčkou v problematike domáceho násilia, hlavnou predstaviteľkou BKB. Získané vedomosti budú uplatnené pri práci s klientmi Domova G. B. Molla a ďalšími ohrozenými osobami, ktoré sa na organizáciu obracajú so žiadosťou o pomoc.

 „Počet tých, ktorí sa na nás obracajú so žiadosťami o pomoc každoročne narastá. Ľudia v krízových situáciách musia čeliť viacerým problémom naraz. Je potrebné pristupovať k nim citlivo a zároveň vysoko odborne. Preto vítame každú možnosť zvýšiť svoju odbornú úroveň, nadobudnúť nové zručnosti pri práci s klientom. Vo veľkej miere sa nám to podarilo aj vďaka projektu podporeného v Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce, za čo sme veľmi vďační,“ uviedla Daniela Augustínová, vedúca Domovu G. B. Molla.

oznacenie_orezove.indd

 

 

[wpnukes_gallery id=“1474″]

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top