Podporte nás - Áno pre život n.o.

  Výročná správa 2019

  13. júla 2020

  Prinášame vám ucelený prehľad o aktivitách našej neziskovej organizácie za rok 2019. Zároveň sa aj touto cestou chceme poďakovať všetkým naším podporovateľom a spolupracovníkom. Ďakujeme vám! Viac sa dočítate vo Výročnej správe.

  Read More

  Organizácia Áno pre život pomáha v boji proti koronavírusu ľuďom v núdzi

  5. júna 2020

  Vďaka finančnej podpore v rámci Fondu pomoci Nadácie Orange v 1. aj 2. fáze sme mohli zrealizovať dva projekty zamerané na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 a odstraňovaniu jeho následkov. Pandémia skomplikovala situáciu matkám s deťmi, ktoré žijú v našom zariadení, nakoľko niektoré museli zostať s deťmi na OČR, čím sa znížil ich aj tak nízky príjem a taktiež …..

  Read More

  V neziskovej organizácii Áno pre život učíme deti myslieť na bezpečnosť

  5. júna 2020

  V mesiacoch marec – júl 2020 realizujeme v našej organizácii projekt s názvom Naučme sa byť v bezpečí, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí. Zámerom projektu je viesť deti a mladých ľudí k zodpovednosti za bezpečnosť svojho okolia, za svoje zdravie. Do nášho zariadenia prichádzajú deti a mladí ľudia, ktorí sa nachádzajú v krízových …..

  Read More

  Ako urobiť z nevýhody výhodu? Ľudia s handicapom majú uplatnenie v úspešných sociálnych programoch

  18. mája 2020

  Pozývame Vás na seminár o reálnych príkladoch z praxe v oblasti zariadenia sociálnych služieb a chránených pracovísk, v ktorých sa podarili realizovať úspešné programy pre uplatnenie sociálne znevýhodnených ľudí. Termín: streda 17.6.2020 Komunitné centrum pri Domove G. B. Molla, Rajec ČASOVÝ HARMONOGRAM 9:00 – 9:15 Predstavenie projektu Mgr. Zuzana Dobešová, PhDr. Gabriela Podolanová Informácie o projekte – obsah, lektori, časový …..

  Read More

  Nezisková organizácia Áno pre život vytvára bezpečné prostredie matkám a deťom aj počas mimoriadnej situácie

  9. mája 2020

  Nadácia Tatra banky podporila úsilie neziskovej organizácie Áno pre život v boji proti šíreniu nákazy vírusom COVID-19 v Domove G. B. Molla. Hneď po vyhlásení mimoriadnej situácie boli v Domove G. B. Molla prijaté viaceré opatrenia proti šíreniu infekcie spôsobenej koronavírusom. Organizácia tu poskytuje dočasné ubytovanie osamelým tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi, ktoré sú …..

  Read More

  Ponúkame pomoc aj v čase korona krízy

  7. apríla 2020

  ČET – ONLINE PORADENSTVO na www.anoprezivot.sk každý pracovný deň od 9.00 do 11.00 hod. psychologické poradenstvo na čete – piatok od 9.00 do 11.00 hod. mimo týchto časov môžete nechať správu – ozveme sa najbližší pracovný deň Pomáhame: ženám, členom rodín, starším, ktorí potrebujú pomoc. Riešime: domáce násilie alebo iné trestné činy, krízy v rodine, …..

  Read More

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login